Nyheter

Klager på hemmeligholdelse

Publiseringsdato: 19. desember, 2006

Skrevet av: Marius Dalen

Bellona klager på SFTs avslag om innsyn i hvilke tilsettingsstoffer som benyttes i avisningsvæske. Minst ett av stoffene er betegnet som miljøfarlig.

I oppfølgingen av utslippstillatelsen ved Sandefjord Lufthavn (SL) har Bellona og Sandefjord Naturvern krevd å få opplysninger om hvilke tilsettingsstoffer avisningskjemikaliene inneholder.

Tidligere har myndighetene forsøkt å berolige oss med uttalelser om at produktene ikke inneholder miljøfarlige stoffer. Men i forbindelse med vårt arbeid i forbindelse med utslippene på Torp har det kommet frem at minst ett av tilsettingsstoffene er betegnet som miljøfarlig.

Statens forurensingstilsyn (SFT) begrunner avslaget med at informasjonen vi etterlyser er vurdert å være forretningshemmeligheter, og at frigjørelse av denne informasjonen vil skade konkurranseevnen til produsenten Kilfrost Ltd.

Miljøinformasjonsloven formål er å sikre allmennheten tilgang til miljøinformasjon, og fremme muligheten til å delta i offentlige beslutningsprosesser av betydning for miljøet. Ved å hemmeligholde informasjon om miljøfarlige stoffer fratar myndighetene allmennheten muligheten til denne type deltakelse.

Les Bellonas klage i sin helhet ved å følge lenken i boksen til høyre.