Nyheter

Feilaktig om konsekvenser av oljeutslipp – igjen

Publiseringsdato: 19. januar, 2007

Skrevet av: Maria Fossheim

Professor John Gray hevder at oljeutslipp ikke fører til alvorlige eller langvarige skader på naturen. Dette har han sagt i forbindelse med oljeutslippet fra tankskipet Exxon Valdez, og han gjentar påstandene sine nå i forbindelse med oljeutslippet utenfor Fedje.

Fem dager etter Server-havariet går professor i marinbiologi, John Gray, ut i Aftenposten (17.01.2007) og bagatelliserer oljeutslippet utenfor Fedje: ”Oljeutslipp er ingen katastrofe”, olje er derimot ”et naturprodukt” som heller ”ikke gir noen langvarig skade på naturen”. Prof. Gray henviser til oljeutslippene fra Exxon Valdez, som havarerte utenfor Alaska i 1989, og påstår at det ikke er ”funnet noen store, varige skader”. Dette er beviselig feil.

Langtidseffekter etter Exxon Valdez

Langsiktige konsekvenser av oljeutslippet er dokumentert av internasjonalt anerkjente forskere som publiserer i et av verdens ledende vitenskapelige tidskrift. I motsetning til hva prof. Gray hevder, dokumenterte Peterson m.fl. i en review-artikkel publisert i Science (2003), at Exxon Valdez katastrofen hadde svært store og fremdeles pågående konsekvenser for det biologiske miljøet. Forfatterne av Science-artikkelen påpekte særlig tre langtidseffekter av oljeulykken:

  • For det første førte oljeutslippet til en kronisk tilstedeværelse av olje og varig biologisk påvirkning, selv 14 år etter tankbåthavariet. Effektene var særlig alvorlige for arter nært assosiert med grunne sediment, det vil si arter som i løpet av sin livstid oppholder seg nært grunne bunnområder.
  • For det andre forstyrret ikke-dødelige doser av giftstoffer i oljen helse, vekst og forplantning hos de biologiske organismene.
  • For det tredje medførte oljeutslippet indirekte effekter på næringskjeden i Alaska.

Langvarig oljeeksponering

Prof. Gray hevder dessuten at oljeutslipp ikke har ”ført til utryddelse av arter”. Utryddelse av arter kan da heller ikke være eneste mål på konsekvenser av oljeutslipp. Den akutte dødeligheten rammer typisk sjøpattedyr, slik som oteren, og sjøfugl. På lang sikt er det derimot sannsynlig at også andre dyregrupper rammes. Selvfølgelig ser det verre ut i begynnelsen når oljen ligger i tykke lag bortover stranda og mengder av død sjøfugl vaskes inn over svabergene. Men når strendene er vasket og ryddet, betyr ikke det at forurensningen er blitt helt borte. Særlig i indre bløtbunnsområder kan oljen legge seg og bidra til oljeforurensning og oljeeksponering for flora og fauna i lang tid etter selve ulykken.

Ingen bagatellisering av oljeutslipp

Det er for tidlig å si hvilke økologiske konsekvenser oljeutslippet utenfor Fedje vil få. Trolig var man uansett heldig med tidspunktet for ulykken. Dersom ulykken hadde skjedd to måneder senere, kunne utslippet ha fått store konsekvenser for flere av de fiskeartene som gyter langs Vestlandskysten, for eksempel silda. Allikevel skal Havforskningsinstituttet og Nifes analysere fisk fra det forurensede området, melder NRK Hordaland (17.01.2007). Bellona tar derfor sterk avstand til den bagatelliseringen av oljeutslippet som Prof. Gray bidrar til når han betegner oljen som ”et naturprodukt” som ”naturen håndterer”.

Maria Fossheim er dr. scient. i marinbiologi og rådgiver i Bellona.