Olje fra Server-forliset forurenser Nordlandskysten

ingressimage_oljeskadd-fugl.jpg Photo: (Foto: Torkild Strandvik)

Leonhard Mikalsen ved Statens naturoppsyn i Bodø sier de nå har fått rapport om nærmere 200 oljeskadd sjøfugl, hovedsaklig gråmåse og krykkje. Rapportene kommer fra hele fylket, fra Vega i sør til Andenes i nord.

Stadig nye områder rammes

Kystverket har tidligere uttalt at uværet som vanskeliggjorde arbeidet med oljeoppsamling er en "faktor som virker skadebegrensende", ved at oljen splittes opp og blander seg med sjøvann. Realitetene er at oljen som uværet bragte til havs har klumpet seg i mindre klumper som er vanskelig å observere, og som driver nordover med kyststrømmen og stadig rammer nye kystområder.

I Træna kommune i Nordland ble de første oljeskadde fuglene funnet 26. januar. Fuglefjær med oljesøl ble sendt til SINTEF i Trondheim for analyse for å kunne bekrefte om oljen kommer fra den forliste "Server". Disse prøvene ankom SINTEF først igår, tirsdag, og resultatene er foreløpig ikke klare.

Kontakt oss

Hvis du ser sjøfugl med olje eller oljeklumper i fjæra eller på sjøen, ring oss!
Kontakt Sigurd Enge, mobil 970 87533, Jack Herheim, mobil 412 99900 eller Bellonas sentralbord 23234600.