Nyheter

Mangler løft for opprydding i gamle miljøsynder

Publiseringsdato: 8. oktober, 2007

Regjeringen styrker arbeidet med opprydding i forurenset grunn og sjøbunn med 25,7 millioner til totalt 112 millioner. – Dette er ikke det løftet Bellona i lengre tid har etterspurt, sier fagansvarlig i Bellona Marius Dalen.

– Økningen er positiv, men det er så store utfordringer knyttet til oppryddingsprosjekter at dette kun representerer en videreføring fra tidligere år, sier Bellonas Marius Dalen.

– Opprydding i forurenset grunn og sjøbunn er kostbart, og Bellona etterspør løftet som er nødvendig for å kunne iverksette de fylkesvise tiltaksplanene. Det har i løpet av de siste årene blitt utarbeidet en rekke planer og hvis myndighetene ikke følger opp disse med tilstrekkelige midler frykter Bellona at de støver ned, blir gjemt og glemt, sier Dalen.

Totalt har forurensningsmyndighetene anslått kostnadene for en nasjonal opprydding mellom åtte og 20 milliarder.

– Da sier det seg selv at 112 millioner blir som små drypp å regne, sier Dalen.

Vil ikke nå målene

– Med dagens innsats vil ikke oppryddingsmålene nås. I denne situasjonen er det kun områder som har stor økonomisk interesse for en utbygger som blir gjenstand for opprydding, sier Dalen til Bellona Web.

Områder som ikke er interessante for nærings- eller boligutvikling vil måtte vente lenge før det blir igangsatt prosjekter for fjerning av gamle miljøsynder.

Ikke som postkort

Bellona har en rekke ganger foreslått en type fondsløsning hvor problemeiere kan søke delfinansiering til oppryddingstiltak. En slik ording eksisterer blant annet i Sverige hvor myndighetene bidrar med omlag 500 millioner årlig til slike prosjekter. Norske myndigheter har ikke funnet ut hvordan de skal få gjennomført en nasjonal handlingsplan for opprydding.

– Med den finansieringen som Regjeringen her legger opp til vil det ta lang tid før vi kan skryte av at fjordene våre er like rene som postkortene antyder, sier Marius Dalen.