Nyheter

Store kvikksølvutslipp i Mo i Rana

Publiseringsdato: 17. desember, 2007

Skrevet av: Ola Innset

Mangansmelteverket i Mo i Rana har sluppet ut fem ganger så mye kvikksølv som de har lov til. Nå krever Bellona at bedriften umiddelbart iverksetter rensetiltak eller stanser produksjonen.

– Dette er et alvorlig brudd på utslippstillatelsen, og vi vil vurdere å politianmelde Rio Doce Manganese Norway, sier Christine Karlsen, avdelingsleder i Bellona.

Frist til torsdag

Den brasilianske malm- og ferrolegeringsgiganten Rio Doce overtok i 2003 det som før var Elkem Ranas mangansmelteverk. Nå har Statens Forurensingstilsyn (SFT) bedt Rio Doce redegjøre for strakstiltak som kan redusere utslippene av kvikksølv til luft innen 20. desember, det vil si torsdag.

Bedriften har foreløpig anslått et utslipp til luft i 2007 på rundt 50 kilo kvikksølv, mens utslippsgrensen fastsatt i utslippstillatelsen er 10 kilo.

Prioritert

Kvikksølv kan gi nyreskader og motoriske og mentale forstyrrelser som følge av skader på sentralnervesystemet.

Kvikksølv står på myndighetenes prioriteringsliste, og målet er at kvikksølvutslippene skal reduseres vesentlig, senest innen 2010.

Forskjellsbehandling

Det finnes tre andre mangansmelteverk i Norge. Det er bedriften Eramets to verk i Porsgrunn og Sauda, samt Tinfos Jernverk i Kvinesdal. I 1999 ble alle disse pålagt ytterligere rensing av sine luftutslipp, men da Rio Doce startet opp produksjon 2002 fikk de slippe rensing. Begrunnelsen da var at malmen Rio Doce skulle benytte inneholdt mindre kvikksølv.

– Som vi sa i vår klage på utslippstillatelsen i 2003 så er dette forskjellsbehandling. Nå viser det seg jo også helt tydelig at Rio Doce ikke klarer å overholde sine utslippsforpliktelser.

– Her finnes det renseteknologi tilgjengelig både for sinterverket og for selve smelteovnen.Vi krever at SFTs omgjør utslippstillatelsen slik at mangansmelteverket i Mo i Rana reduserer sine utslipp av kvikksølv og støv betraktelig, sier Christine Karlsen.