Nyheter

Høringsuttalelse – Søknad om økte utslippsgrenser ved Rio Doce Manganese Norway i Mo i Rana

Publiseringsdato: 25. januar, 2008

Rio Doce Manganese Norway søker om økt utslippstillatelse for kvikksølv til luft, samt sink og kobber til vann. Bellona anbefaler at søknaden ikke innvilges. Bedriften har i lang tid ligget langt over tillatte utslippsgrenser. Produksjonen må justeres ned i henhold til kravene i eksiterende tillatelse frem til fungerende renseteknologi er installert.

Rio Doce Manganese Norway (RDMN) har i en årrekke brutt utslippskravene på en rekke tungmetaller. De søker nå myndighetene om å doble utslippet av kvikksølv til luft fra 10 til 20 kg. Videre søker de om en kraftig utslippsøkning for sink og kobber til sjø. For sink søkes det om en økning fra 50 kg til 4000 kg. For kobber søkes det om en økning fra 100 kg til 700 kg. På bakgrunn av både størrelsen på utslippsøkningene og bedriftens historikk anbefaler Bellona at søknaden ikke innvilges. Det er nå på høy tid at bedriften rydder opp i sine utslipp av tungmetaller og fremskaffer massebalanse. Forsinkelser grunnet lovnader om rensing fra bedriftens side kan ikke lenger tolereres. Produksjonen totalt på anlegget, både ved sinterverket og smelteovnene, må justeres ned slik at de opprettholder kravene i den gjeldende utslippstillatelsen. Først når bedriften har installert renseteknologi og kan legge frem grundig dokumentasjon på renseeffekt og reduserte utslipp, kan bedriften gå tilbake til normal produksjon.

Bellona vektlegger følgende hovedpunkter i sin høringsuttalelse:

  • Bellona anbefaler at Rio Doce Manganese Norway i Mo i Rana ikke får innvilget sin søknad om økte utslippsgrenser for kvikksølv til luft, samt sink og kobber til vann.
  • Frem til fungerende renseteknologi er installert må bedriften justere ned sin produksjon i en slik grad at den overholder gjeldende utslippskrav.
  • Bedriften må utarbeide en grundig massebalanse for tungmetaller ved hele anlegget. Ikke bare ensidig fokus på sinterverket og kvikksølvutslipp derfra.
  • Alle andre mangansmelteverk har fått krav om rensing av kvikksølv i røykgassen fra smelteovnene. En likebehandling av denne industrien må tilsi at også RDMN må pålegges å installere slik renseteknologi så raskt som teknisk mulig.
  • Med tanke på de store støvutslippene fra bedriften må mengden kvikksølv i støvfraksjonen fra sinterverket kartlegges.

Hele høringsuttalelsen kan lastes ned fra PDF-filen til høyre på denne siden.