Nyheter

Innspill til NEK ang behandling av IEC standard 62368

Publiseringsdato: 7. april, 2008

Skrevet av: Marius Dalen

Bellona er bekymret for at nye sikkerhetsbestemmelser vil gi en kraftig og unødvendig økning i bruken av miljøskadelige flammehemmere i elektriske artikler. Store mengder slike stoffer finnes allerede i dag i naturen og på grunn av sine egenskaper er flere av disse karakterisert som miljøgifter. På bakgrunn av dette brevet og vedlagt dokumentasjon ber vi om at NEK stemmer nei til ”The candle flame resistance requirments” i seksjon 7 av IEC standarden 62368 under behandlingen i IEC den 25. april.

Les hele innspillet kan lese ved å følge lenken i boksen til høyre