Nyheter

Løy om farlig avfall

(Foto: Norsk Luftambulanse)

Publiseringsdato: 31. mai, 2008

Skrevet av: Ola Innset

Bedriften Vest Tank i Gulen i Sogn og Fjordane løy om innholdet i tankene som eksploderte i fjor. – Dette er et av de verste tilfellene av miljøkriminalitet i Norgeshistorien, sier Frederic Hauge.

24. mai i fjor eksploderte to avfallstanker hos bedriften Vest Tank i Sogn og Fjordane. Nå viser den pågående politietterforskningen at tankene inneholdt svovelforbindelser og annet farlig spesialavfall som Vest Tank ikke hadde tillatelse til å håndtere.

– Vi spurte jo eksplisitt om dette, og fikk da et svar fra bedriften som altså nå viser seg å være feil. Det ser ut som om bedriften har forsøkt å lure myndighetene her, sier Bjørn Bjørnstad i Statens Forurensingstilsyn (SFT) til NRK.

Ble syke

Flere hundre personer i området ble i tiden etterpå syke og fikk helseplager. SFT har anmeldt Vest Tank til politiet, og Bellona-leder Frederic Hauge krever at saken kommer for retten.

– Dette er miljøkriminalitet på sitt aller groveste, og dette må få store konsekvenser for de ansvarlige, sier han.

Bak lyset

– Her har man bevisst ført folk og styresmakter bak lyset. Etter ulykken la de fram analyser som skulle vise at tankene bare inneholdt vaskevann, men det virket merkelig. Nå viser altså etterforskningen at de har løyet for alle, sier Hauge, som også mener at bedriftens styre må gås nærmere etter i sømmene:

– Her er det åpenbart snakk om et styre som ikke har gjort jobben sin. Det er uhyre alvorlig å holde tilbake informasjon på denne måten, og etter aksjeloven er dette et klart styreansvar.

Dårlig håndtering

– Dette er en hendelse som har blitt håndtert svært dårlig på mange måter. Alt fra kommunelegen som først hevdet at folks helseplager var innbilte, til SFT, som har vært alt for slappe i denne saken, sier Hauge, og utdyper:

– For det første burde de ha reagert mot Vest Tank lenge før ulykken skjedde. Bedriften har fått mange pålegg som de ikke har fulgt, men reaksjonene fra SFT har uteblitt. Dette er en dispensasjonskultur som det nå må bli slutt på.

Har latt seg lure

– I ettertid kunne også SFT har vært mye flinkere til å få i gang en offensiv politietterforskningen med en gang og tatt en mer koordinerende rolle, sier Hauge, som er langt fra imponert over SFT:

– SFT har rett og slett latt seg lure. Det er viktig at folk har tillit til tilsynsmyndighetene slik at de kan gå med på lokale lagringsanlegg, så dette bør miljøvernminister Solheim se på, mener Hauge.