Nyheter

SFT ber NOAH behandle avfall fra Gulen

NOAHs anlegg for mottak og håndtering av spesialavfall og forurensede masser på Langøya utenfor Holmestrand.
Foto: NOAH

Publiseringsdato: 8. juli, 2008

Skrevet av: Marius Dalen

SFT ber NOAH Langøya ta imot og behandle det resterende avfallet etter eksplosjonen på Vest Tank i Gulen i mai i fjor.

Statens forurensningstilsyn (SFT) har tidligere pålagt de nye eierne av anlegget, Alexela Sløvåg, å rydde opp i forurensningen som oppstod etter eksplosjonen 24. mai i fjor.

Fristen var satt til 1. juli i år, men fortsatt står det 800 tonn forurenset masse på kaia i Sløvåg uten mottaksadresse. Bedriften har tidligere hevdet at de hadde en avtale om å levere disse massene til et mottak i Tyskland, men har nylig innrømmet til forurensningsmyndighetene at en slik avtale ikke er på plass.

Derfor anmoder SFT nå NOAH Langøya om å motta de resterende massene etter oppryddingen på Sløvåg.

Forsvarlig opprydding

Det er åpenbart at Alexela selv ikke har maktet å gjennomføre oppryddingen etter eksplosjonen på en skikkelig måte. Det har tatt altfor lang tid. Med selskapets siste innrømmelser er det avgjørende at det settes inn et ekstra tykk for å ferdigstille arbeidet.

For Bellona er det avgjørende at mottaker kan dokumentere at behandlingen av forurensningen skjer på en forsvarlig måte.

Må tilfredsstille krav

NOAH har i en egen pressemelding sagt seg villig til å stille ressurser til rådighet for hurtigst mulig å finne en behandlingsløsning for de gjenværende massene. Videre sier NOAH at det er en absolutt forutsetning at et mottak på Langøya skal skje i henhold til NOAH sine HMS-krav, herunder konsesjonsvilkår.

Arbeidet vil være delt i ulike faser. Første fase er å inngå en forretningsmessig avtale innen 31. juli 2008. Parallelt vil NOAH arbeide med å utvikle en behandlingsløsning som tilfredsstiller både SFTs og NOAHs krav, og som medfører at massene hurtigst mulig kan fjernes fra Sløvåg i Gulen kommune.

To typer forurenset masse

Det oppstod to typer forurenset masse under eksplosjonen; forbrent slam som ble liggende igjen i tankene og grus i området rundt tankene som ble forurenset under brannen.

Slammet som var sterkest forurenset har blitt fjernet og sendt til Renor AS i Brevik til forbrenning. I tillegg ble 2.600 tonn grus forurenset under brannen. 300 tonn er levert til Mjelstad Miljø på Osterøy og 1500 tonn til NOAH Langøya.

Anmeldelse av Vest Tank

SFT har tidligere i år anmeldt Vest Tank i Gulen kommune for tre forhold:

  • Akutt forurensning som følge av eksplosjonen på tankanlegget 24. mai 2007.
  • Mottak av avsvovlingsavfall fra skipet ”Probo Emu” uten nødvendig tillatelse.
  • Behandling av sitt eget avsvovlingsavfall uten nødvendig tillatelse.

SFT har også anmeldt det internasjonale handelsselskapet Trafigura for at de importerte farlig avfall til Vest Tank uten samtykke fra norske myndigheter.