– Pedersen fører folk bak lyset

ingressimage_helga-pedersen-1..jpg Photo: (foto: scanpix/regjeringen)

Kyst- og fiskeriminister Helga Pedersen har bare bedt Kystverket om å utrede den akutte forurensingsfaren fra den forliste russiske krysseren Murmansk.

– Hun holder lokalbefolkningen for narr, mener Bellona-leder Frederic Hauge, som er mer opptatt av de langsiktige farene ved ”Murmansk”.

80 millioner kroner

Det vil koste om lag 80 millioner kroner å heve skipsvraket som har ligget utenfor Sørvær i Husvik i 14 år.

– Dette er en liten pris i forhold til de langsiktige konsekvensene av vraket, og for å berolige engstelig lokalbefolkning, sier Hauge.

Langsiktige skader

Prøvene av malingen på det forliste krigsskipet inneholder mye bly. Det er også funnet brommerte flammehemmere og PCB. På 1950- og 60-tallet var det vanlig å bruke PCB i kondensatorer i elektronikken.

bodytextimage_CC8-Hauge.jpg Photo: (foto: hafslund)

Å fylle opp skip med skrap før opphugging, var vanlig praksis med atomubåter russerne kvittet seg med.

Murmansk havnet i fjæra utenfor Sørvær i Hasvik, da den slet seg fra et slep på vei fra Russland til opphugging i India, julaften 1994.