Nyheter

– Kvikksølvubåten kan heves!

(Foto: Kystverket)

Publiseringsdato: 10. november, 2008

Skrevet av: Ola Innset

Kystverket anbefaler å la ”kvikksølvubåten” utenfor Fedje i Hordaland bli liggende, og heller tildekke det miljøfarlige vraket. Bellona mener Kystverkets rapport viser at ubåten både kan og bør heves.

– Kystverket anbefaler tildekking av vraket, men rapporten viser også at en heving vil være mulig, sier Marius Dalen, fagrådgiver i Miljøstiftelsen Bellona.

– Da mener vi at kystminister Helga Pedersen må ta ansvar, og sørge for at vraket ubåten blir hevet, og at lokalbefolkningen slipper å leve med frykten for hva slags gifter som kan lekke ut i fjæra deres, sier han.

Kvikksølv

Ubåten U-864 var på vei fra Tyskland til Japan, da den ble senket av en britisk ubåt cirka to kilometer vest for Fedje i Hordaland, i februar 1945. Ubåten fraktet krigsmateriell, blant annet hele 65 tonn flytende kvikksølv. Hele mannskapet på 73 personer omkom.

Vraket ble lokalisert på 150 meters dyp i 2003. Siden da har lokalsamfunnet på Fedje og miljøorganisasjoner som Bellona kjempet en innbitt kamp for å få fjernet vraket.

Risikoer

Kystminister Helga Pedersen skal avgjøre saken om kort tid, og til tross for at Kystverket anbefaler tildekking av vraket, mener Bellona at ministeren fortsatt bør sørge for heving av den tyske ubåten.

– Kystverket sier i sin rapport at det finnes risikoer også ved heving av vraket, og dette anerkjenner vi, sier Marius Dalen.

– Men de sier ingenting om hvor store disse risikoene er, og om de eventuelt er akseptable, da mener vi at de ikke har gjort jobben sin, sier han.

Uforutsette hendelser

– Dersom man lar vraket ligge er det risiko for en mengde uforutsette hendelser som kan få alvorlige konsekvenser. Dersom man hever vraket vil man i hvert fall være ferdig med problemet en gang for alle, sier Dalen.

Kystminister Helga Pedersen sier at hun nå vil jobbe for en rask avklaring av U-864s skjebne.