Nyheter

Avfall i bil kan skade arveegenskaper og nervesystem

Publiseringsdato: 8. januar, 2009

Skrevet av: Tone Foss Aspevoll

Nye biler inneholder store mengder farlig avfall, særlig miljøgiften bromerte flammehemmere, som kan skade menneskers arveegenskaper og nervesystem. Det viser den ferske rapporten, ”Bellona og Bilpatologene: Bilens indre - Materialbruk og miljøgifter”.

Rapporten ble presentert i dag, under åpningen av utstillingen ”Vrængte bila – miljødesign under panseret” på DogA i Oslo. Utstillingen og rapporten viser resultatene av Bellona-prosjektet Bilpatologene sin nøye demontering av to bilvrak, det ene en VW Passat 1988, det andre en VW Touran 2007. I tillegg er det foretatt målinger av miljøgifter i bilinteriør i 15 andre bilvrak.

Rapportens hovedfunn er:
•    Nye bilvrak inneholder mye elektronikk som er farlig avfall, uten at det demonteres.  I Norge har vi gode retursystemer for datamaskiner og annen elektronikk, men ikke for alt det som sitter i en bil.  
•    Det er avdekket høyt innhold av brom i tekstiler og setetrekk i 5 av 6 asiatiske biler.  Det indikerer klart innhold av bromerte flammehemmere som gjør setetrekk til farlig avfall.  Mulig eksponering for bilbruker er også betenkelig.
•    Mengden plast er nær doblet, til ca 150 kilo i den nye bilen. Halvparten av denne plasten er egnet for materialgjenvinning.

– Den gode nyheten vi bringer, er at mye mer kan gjenvinnes fra bilvrak, enn hva som gjøres i dag. Den dårlige nyheten er at biler inneholder store mengder miljøgifter, som bromerte flammehemmere, som spres uten kontroll og kan opptas i næringskjedene, sier Frode Syversen, sivilingeniør og daglig leder i Mepex. Syversen har forfattet rapporten om Bilpatologenes undersøkelse.

Bilpatologene har bestått av Olaf Brastad (Bellona), Thomas London (Brødrene London), Bjarne Brøndbo (Bil1Din) og Frode Syversen (Mepex). [picture1right]

– Undersøkelsen viser tydelig behovet for en oppdatering av regelverket for miljøhåndtering av bil, sier Olaf Brastad, styreleder og fagrådgiver i Bellona.

Bellona krever nå at det må stilles samme krav til håndtering av farlig avfall fra bil som det stilles til håndtering av annet farlig avfall.

Bilpatologene skal ha møter med SFT-direktør Ellen Hambro og miljøvernminister Erik Solheim i slutten av måneden, for å finne løsninger på hvordan bilavfall kan håndteres på en forsvarlig måte.

Last ned hele rapporten i boksen til høyre på siden.