Nyheter

Mindre radioaktiv forurensning langs kysten

Atomanlegget Sellafield kommer opp på EUs dagsorden.
Photo: BNFL

Publiseringsdato: 30. januar, 2009

Skrevet av: Håvard Lundberg

Etter at Sellafield i 2004 ble pålagt å rense utslippene sine av det radioaktive stoffet technetium-99 har den radioaktive forurensingen langs Norskekysten sunket.

Det viser en ny rapport fra Havforskningsinstituttet og Statens strålevern som ble lagt frem i dag. Ifølge rapporten synker nivåene av det radioaktive stoffet i sjøvann, tang og hummer langs Norskekysten.

 – Dette er en gladnyhet og viser at den innsatsen Bellona, andre organisasjoner og norske myndigheter la ned i å få stoppet utslippene fra Sellafield har nyttet, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Ti års kamp mot utslipp

De store utslippene av technetium-99 fra Sellafield startet allerede i 1994 og førte til forhøyede verdier av det radioaktive stoffet langs Norskekysten. Bellona engasjerte seg tidlig i saken og besøkte Sellafield-anlegget for første gang i 1995.

Sammen med organisasjonen Lofoten mot Sellafield og norske myndigheter har Bellona jobbet i 10 år for å fjerne utslippene.

I 2003 ble eierne av Sellafield-anlegget pålagt å stoppe utslippene sine av technetium-99 i påvente av at utslippene skulle renses. I 2004 kom tillatelsen for å rense utslippene og dermed var kampen for å fjerne de radioaktive utslippene vunnet.

Ny lekkasje ved Sellafield

Nivåene av technetium-99 er fortsatt betraktelig høyere enn før Sellafield startet å dumpe det radioaktive stoffet i 1994, men prøver fra 2006 viser at nivåene er på vei ned.

Dette forutsetter at lekkasjen som ble oppdaget ved Sellafield på fredag i forrige uke var så lite som det hevdes fra eiernes side.