Nyheter

Slapp ut 55 kilo kvikksølv

Publiseringsdato: 9. mars, 2009

Skrevet av: Håvard Lundberg

Eras Metall i Høyanger har brutt utslippstillatelsen sin og sluppet ut 55 kilo med kvikksølv. Marius Dalen i Bellona krever at myndighetene politianmelder bedriften.

I februar i år ble det avdekket at Eras Metall AS i Høyanger hadde overskredet sin utslippstillatelse for kvikksølv betydelig. Bedriften har en utslippstillatelse på 1 kilo kvikksølv, men har i løpet av et år sluppet ut 55 kilo.

– Utslippsmyndighetene må politianmelde bedriften og dette må føre til en kraftig bot, sier Marius Dalen, fagansvarlig i Bellona, og fortsetter:

– Om ikke myndighetene er sitt ansvar bevisst kommer Bellona til å anmelde forholdet.

Stengt av SFT

Utslippet har ført til at bedriften ble stengt av Statens Forurensningstilsyn (SFT).

– Bedriften har ved flere anledninger brutt utslippstillatelsen. Det må få konsekvenser for videre drift, sier Dalen.

Må dokumentere

I et brev til SFT krever Bellona at fremtidige utslipp må reduseres kraftig og det må grundig dokumentasjon på bordet før bedriften eventuelt kan få tillatelse til å starte opp igjen.

– Det kan ikke komme på tale å starte opp driften ved Eras Metall igjen, før de kan dokumentere at de klarer å holde utslippene sine innefor utslippstillatelsen sin, sier Dalen.

Du finner brevet til SFT til høyre i menyen.

Mye å bevise

Troverdigheten til bedriften er syltynn etter flere avsløringer. I januar i år ble Eras Metall bøtelagt som følge av ulovlig utslipp av 15 tonn slurry til Høyangerfjorden.

I tillegg til det alvorlige kvikksølvutslippet er det også avdekket overskridelser av flussyre til luft. Bedriften har tillatelse på 50 kg flussyre men beregninger tilsier at årlig utslipp kan være så høye som 500 kg pr. år.

Farlig miljøgift

Kvikksølv akkumulerer i organismer og oppkonsentreres i næringskjeden, og er derfor mest skadelig for dyr på toppen av næringskjeden. De mest alvorlige skadevirkningene er skader på nervesystemet, nyreskader og kontaktallergi. Høye kvikksølvnivåer i morens blod kan gi fosterskader (kilde: miljostatus.no).

Les mer om kvikksølv hos Miljøstatus i Norge
.