Nyheter

Tiltalt for ulovlig dumping og falsk forklaring

Marius Dalen/Bellona

Publiseringsdato: 27. april, 2009

Skrevet av: Ola Innset

Oslo Havn, Secora og Norges Geotekniske Institutt (NGI) er tiltalt for ulovlig giftdumping utenfor Malmøykalven i Oslofjorden. I tillegg er Oslo Havn og NGI tiltalt for falsk forklaring.

– Vi er glad for at Oslo Havn, Secora og NGI nå stilles til ansvar for miljøkriminalitet, sier Marius Dalen i Bellona.

Ulovlig dumping

Etter flere anmeldelser av saken i 2007 har statsadvokatembetet i Oslo nå fullført etterforskningen og tatt ut tiltale mot Oslo Havn, Secora og NGI for ulovlig giftdumping i forbindelse med prosjektet Ren Oslofjord.

Secora har gjennomført dumpingen av giftstoffene på oppdrag fra Oslo Havn, mens NGI har stått for overvåkingen av prosjektet.  

Ikke pumpet til bunnen

Prosjektet Ren Oslofjord har gått ut på å flytte forurensede masser fra havnebassenget i Oslo til et dypvannsdeponi utenfor Malmøykalven. Ved hjelp av rør har giftige sedimenter blitt pumpet ned til havbunnen for å deponeres der.

Politiets etterforskning har imidlertid vist at hele 33 000 kubikkmeter forurenset masse skal ha blitt dumpet rett i sjøen, og ikke pumpet ned til bunnen gjennom røret. Halvparten av alle deponeringer skal også ha foregått uten nødvendig overvåking.

Fornøyd med tiltale

– Det at etterforskningen nå har resultert i tiltale viser alvorligheten knyttet til de avdekte bruddene på tillatelsen., sier Marius Dalen.

– Utslippstillatelsen var klar på at massene måtte pumpes ned til deponiet. Bellona er svært fornøyd med at de involverte aktørene nå stilles til ansvar for disse ulovlighetene, sier Dalen.

Bellona har tidligere uttrykt skepsis til dypvannsdeponiet på grunn av faren for spredning av miljøgifter i Indre Oslofjord.

Svært alvorlig

– Ulovlig dumping av forurensede masser er alvorlig, men enda mer alvorlig er det som har med falsk forklaring å gjøre, sier Dalen.

– I denne typen prosjekter er man helt avhengig av tiltro til både de som utfører oppdraget, de som eier prosjektet, og ikke minst de som overvåker prosjektet. Dersom de har løyet om spredning av forurensing fra arbeidene må dette resultere i kraftige reaksjoner overfor de involverte, sier han.

Saken blir oversendt tingretten i løpet av de nærmeste ukene, og blir trolig behandlet etter sommeren.