Nyheter

Frekt av Alexela Sløvåg

Publiseringsdato: 28. juli, 2009

Skrevet av: Marius Dalen

Alexela har søkt om tillatelse til å etablere oljeterminal for mottak, mellomlagring og videreleveranse av raffinerte bensinprodukter. Bellona anbefaler at det ikke gis tillatelse til slik virksomhet ved gamle Vesttank før det er ryddet opp i alle forhold knyttet til eksplosjonen i 2007.

Alexela Sløvåg AS har søkt SFT om tillatelse til virksomhet i henhold til forurensningsloven. Bedriften skal etablere en oljeterminal for mottak, mellomlagring og videreleveranse av raffinerte bensinprodukter via større skip til internasjonale kunder. Anlegget ligger på Sløvåg industriområde i Gulen kommune. Total gjennomstrømning av bensinprodukter gjennom anlegget vil være opp til 2 mill tonn pr år.

For tidlig med oppstart
Bellona anbefaler at det ikke gis tillatelse til Alexela Sløvåg om slik virksomhet ved gamle Vesttank før det er ryddet opp i alle forhold knyttet til eksplosjonen i 2007. I tillegg må resterende tanker ved anlegget undersøkes av en uavhengig tredjepart for å sikre at disse er i forsvarlig stand og ikke har tatt skade som følge av eksplosjonen.  Det har blitt gitt en rekke utsettelser for oppryddingen og det er fortsatt helsemessige bekymringer som ikke er avklart. Bellona anbefaler at tillatelsen ikke gis før alle uklarheter knyttet til tankanlegget, opprydding og helsebekymringer er avklart.