Nyheter

Får ros for ny utslippsdatabase

Publiseringsdato: 22. oktober, 2009

Skrevet av: Ola Innset

Statens forurensingstilsyn (SFT) har åpnet en ny nettside med oversikt over rapporteringspliktige norske utslipp. –Dette gir en etterlengtet oversikt, sier Bellonas Marius Dalen.

– Dette er et viktig verktøy for å rask kunne fremskaffe informasjon om utslipp fra ulike bedrifter og virksomheter, sier Marius Dalen, fagmedarbeider i Bellona.

SFT åpnet i dag nettsiden norskeutslipp.no hvor hvem som helst kan finne oversikt over alle rapporteringspliktige norske utslipp til luft og vann, og også generert avfall fra ulike sektorer.

Skal stramme inn

– Det er lett å finne informasjon om de største punktutslippene samt oversikt over utslippstillatelser og eventuelle kontroll- og tilsynsrapporter, sier Dalen.
 
– Det er også gledelig med SFTs signaler om at de skal stramme inn med strengere reaksjoner overfor alvorlige mangler og avvik hos bedrifter, sier Dalen som også ser forbedringspotensial hos SFT:

Avgjørende med hyppige kontroller

– Utslippsdata for bedrifter er fortsatt basert på bedriftenes egen innrapportering til SFT. I et slikt tillitsbasert system er det avgjørende med hyppige kontroller fra myndighetenes side. På dette punktet har SFT et klart forbedringspotensial.

Nettsiden inneholder foreløpig informasjon fra landbasert industri, husholdninger, transport og landbruk. Etter hvert skal flere sektorer legges til, blant annet offshoreindustri, fiskeoppdrett og deponier.