Nyheter

Glad for penger til giftopprydning

Marius Dalen, fagansvarlig for miljøgifter i Bellona.
(foto: Bellona)

Publiseringsdato: 13. oktober, 2009

Skrevet av: Andreas Kokkvoll Tveit

Regjeringen vil gi nye 64 millioner kroner til å rydde opp i forurenset grunn og sjøbunn. – Økningen vil kunne bidra et taktskifte i oppryddingsarbeidet, sier fagrådgiver Marius Dalen i Bellona.

I statsbudsjettetet for 2010 har regjeringen foreslått å gi 158,5 millioner til opprydning av forurenset grunn og sjøbunn. Det er en økning på 64 millioner kroner fra budsjettet for 2009.

Mange tiårs ukritiske utslipp har ført til at store lagre med miljøgifter har samlet seg opp på sjøbunnen i en rekke norske fjorder.

Derfor har Statens forurensingstilsyn (SFT) utarbeidet en liste over 17 områder som skal prioriteres i opprydningen av forurenset sjøbunn. Med på lista er blant andre Trondheimsfjorden, havnebassenget i Bergen og fjordene rundt Ålesund (se den fullstendige listen her).

Bellona ser frem til at arbeidet skal komme i gang.

–    Denne bevilgningen er positiv, og nå kan den nødvendige opprydningsarbeidet med de 17 prioriterte områdene komme i gang raskt. Samtidig er dette kun et skritt på veien mot de 500 millionene som årlig trengs for å sikre god fremdrift i opprydningsarbeidet, sier Dalen.