Nyheter

– Må føre til nytt kontrollsystem

(Foto: Norsk Luftambulanse)

Publiseringsdato: 24. november, 2009

Skrevet av: Andreas Kokkvoll Tveit

– De ansvarlige for Vest Tank-ulykken må få en streng reaksjon, sier Bellona-rådgiver Marius Dalen. Han mener saken også har avdekket store svakheter i SFTs kontrollregime, og at disse må rettes opp i.

I går startet rettssaken etter Vest Tank-ulykken, der flere tanker ved et avfallshåndteringsanlegg i Sløvåg i Gulen i Sogn og Fjordane eksploderte. De tiltalte, styreleder i avfallshåndteringsselskapet Vest Tank Trond Emblem, daglig leder Jostein Berland og rådgiver Karl Jan Erstad, nekter for all straffskyld da tiltalen ble lest opp.

Tiltalen mot Emblem og Berland omfatter brudd på forurensingsloven, arbeidsmiljøloven og brann- og eksplosjonsloven, skriver Firda på sine nettsider.

– SFT må bedre kontrollrutinene

– Dette er en svært alvorlig sak som fikk store konsekvenser for folk som bor i nærheten av anlegget. Vest Tank tok imot avfall som de ikke hadde lov til å ta imot, og i tillegg gjennomførte de en behandling av dette miljøskadelige avfallet som de ikke hadde tillatelse til, sier fagrådgiver i Bellona Marius Dalen, som understreker at denne typen miljøkriminalitet krever en streng reaksjon.

Bellona mener at saken dessuten viser svakheter ved tilsyns- og kontrollsystemene til Statens forurensingstilsyn (SFT). Det er i stor grad basert på tillit og egenrapportering, og miljøstiftelsen mener useriøse aktører i et slikt system lett kan bryte reglene.

– Hvis man vil omgå regelverket under et slikt tillitsbasert regime, så klarer man det i en god stund før det blir avdekket av myndighetene. I dette tilfellet måtte det en alvorlig ulykke til før det skjedde, sier Dalen.

– Dette må få følger for SFTs tillitsbaserte kontrollsystem. De må i mye større grad basere seg på jevnlige, uanmeldte kontroller av slike avfallshåndteringsanlegg.

– Må ta egne prøver

I rettssaken har de tiltalte fra Vest Tank hevdet at de ble lurt av det nederlandske selskapet Trafigura som de mottok avfallet fra, og hevder de fikk stoffer i avfallet de ikke hadde blitt opplyst om.

– Om dette stemmer, er det etter mitt syn ikke noen formildende omstendighet. Det gir tvert imot ekstra grunn til bekymring, siden det betyr at de har mangelfulle interne kontrollrutiner for det de mottar. Det er åpenbart at alle slike anlegg må ta egne prøver for å forsikre seg om at de mottar de stoffene de mener å gjøre, sier Dalen.

De tiltalte mener også å hele tiden ha informert SFT om arbeidet med denne leveransen. Det er ikke et godt argument, mener Dalen.

– Om det skulle være riktig at de har holdt SFT orientert, betyr jo ikke det at de har fått tillatelse til å motta og behandle det omtalte avfallet, understreker han.

Krever bedre oppfølging

Han mener likevel at dette kan gi grunn til å se enda mer nøye på hva SFT foretok seg i saken.

– Det er tydelig at SFT burde hatt tettere oppfølging, ikke bare Sløvåg-anlegget, men også andre slike anlegg. Dette slår igjen tilbake mot det tillitsbaserte kontrollsystemet, avslutter Dalen, som mener SFT kunne hatt muligheter til å gripe inn på eit tidligere tidspunkt, slik at ulykken kunne vært unngått.