Nyheter

– Et langt og unødvendig steg tilbake

(Foto: Kystverket)

Publiseringsdato: 5. mars, 2010

Skrevet av: Andreas Kokkvoll Tveit

– Det er ille at et viktig giftoppryddingsprosjekt blir utsatt fordi én person går imot konklusjonene i til Kystverket og 40-50 eksperter i Det Norske Veritas, sier Marius Dalen, rådgiver i Bellona. Han mener utredningsarbeidet om hevingen av U-864 er mer enn godt nok.

I dag vedtok regjeringen at den planlagte hevingen av ubåten U-864, som ble senket i februar 1945, blir utsatt. Dette innebærer etter all sannsynlighet at vraket tidligst blir hevet i 2012. Allerede i dag har den tyske u-båten ligget og rustet utenfor Fedje i Hordaland i over 65. Det er antatt at 67 tonn kvikksølv er lagret om bord.

Bellona er skuffet over avgjørelsen.

– Vi har vært gjennom mange runder der Kystverket og Veritas har kommer frem til at miljørisikoen ved heving er akseptabel. Det vi gjør nå er å ta ett skritt tilbake. Utredningsfasen burde nå være over, og hevingen burde igangsettes så snart som mulig, sier Marius Dalen, fagrådgiver i Bellona.

– Nødvendig prosjekt
Over 600 millioner kroner var satt av til arbeidet i statsbudsjettet for i år.

– For meg virker det som om dette er en måte å utsette kostnadene ved for å fjerne kvikksølvet. Denne rapporten kom som et lagelig verktøy for dem som er interessert i å skyve på kostnadene for dette strengt nødvendige opprydningsprosjektet, sier Dalen.

Bakgrunnen for utsettelsen er en rapport som Fiskeri- og Kystdepartementet sammen med Finansdepartementet bestilte for kvalitetssikring av hevingsprosjektet. I rapporten betviles blant annet soliditeten til Mammoet Salvage, selskapet som har fått hevingsoppdraget, og det hevdes at kontrakten er dårlig sett fra Norges side.

Én mot mange
Rapporten er laget av Transportøkonomisk institutt og Dovre Group. Teknisk Ukeblad skriver at ekspertisen Dovre Group benytter for de tekniske, miljømessige og økonomiske risikomomenter er konsulentselskapet South West Consult AS – et enkeltpersonforetak, der samme person er daglig leder og styreleder. Ifølge Teknisk Ukeblad har han vurdert arbeidet til 40-50 eksperter fra Det Norske Veritas, og kommet til nærmest motsatt konklusjon. Veritas har nøye vurdert alternative metoder for å heve U-864, risikovurderinger og usikkerhetsanalyse av kostnadsoverslaget til Mammoet Salvage.

– Å utsette en slik hastesak på bakgrunn av at én mann er uenig med 40 andre eksperter, er ingenting annet enn absurd, sier Dalen.

Han mener det er ille at en person kan overstyre alt det solide faglige arbeidet som er lagt inn i utgreiingen av prosjektet tidligere, og som har konklukdert med at heving er miljømessig forsvarlig og nødvendig.

Dalen finner det også overraskende at rapporten trekker i tvil Mammoet Salvages økonomi og kapasitet til å gjennomføre hevingen, når selskapet er et datterselskap av verdens største bergingsselskap Mammoet Holding, som har hele 3500 ansatte, og som hadde ansvaret for hevingen av atomubåten Kursk i Barentshavet.

Kontaktpersoner for pressen:
Rådgiver i Bellona Marius Dalen: 97087533, marius@bellona.no
Informasjonsrådgiver Andreas Kokkvoll Tveit: 48103464, andreas@bellona.no