– Uholdbart å halvere tilskudd til giftopprydding

ingressimage_Bellona2006-KallinikaMalmoykalven-21-9-06-020.jpg Photo: (Foto: Anne Karin Sæther/Bellona)

Bevilgningene til å rette opp gamle miljøgiftsynder går drastisk ned til neste år: Fra 157 millioner i inneværende år til 83,5 millioner i 2011-budsjettet.

– Dette tyder på at regjeringen enten mener problemet er lite, eller at jobben allerede er gjort. Begge deler er direkte feil. Norge har et 30-talls havneområder der mattilsynet fraråder å spise ulike typer sjømat på grunn av innholdet av tungmetaller og andre miljøgifter. Å nesten halvere potten til dette viktige arbeidet, er uholdbart, sier Marius Dalen, fagrådgiver i Bellona.

17 sjøområder langs kysten – blant annet utenfor Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø – har fått status som prioritert i giftopprydningsprosessen. I Oslo og Kristiansand er arbeidet kommet lengst, men i de resterende tilfellene gjenstår det aller meste. På samtlige steder er det stor fare for at budsjettkuttet setter arbeidet tilbake.

– Det er mange opprydningsprosjekter som er i oppstartfasen. Har de ikke mulighet til å få statlig støtte, vil mange trolig ikke bli gjennomført, sier Dalen.

Les Bellonas generelle kommentar til budsjettet her. Våre synspunkter på enkeltsakene som angår miljøet, kan du lese om her.

Kontaktpersoner for pressen:
Fagrådgiver Marius Dalen: 922 64 703, marius@bellona.no
Informasjonsrådgiver Andreas Kokkvoll Tveit: 48103464, andreas@bellona.no

Andreas Kokkvoll Tveit

andreas@bellona.no