Nyheter

– Uholdbart å halvere tilskudd til giftopprydding

Marius Dalen ved Malmøykalven
(Foto: Anne Karin Sæther/Bellona)

Publiseringsdato: 5. oktober, 2010

Skrevet av: Andreas Kokkvoll Tveit

Nesten halvparten av bevilgningene til opprydning i giftforurensede havner blir kuttet i neste års budsjett. – Dette betyr etter all sannsynlighet full stans i viktige prosjekter, sier Bellona-rådgiver Marius Dalen.

Bevilgningene til å rette opp gamle miljøgiftsynder går drastisk ned til neste år: Fra 157 millioner i inneværende år til 83,5 millioner i 2011-budsjettet.

– Dette tyder på at regjeringen enten mener problemet er lite, eller at jobben allerede er gjort. Begge deler er direkte feil. Norge har et 30-talls havneområder der mattilsynet fraråder å spise ulike typer sjømat på grunn av innholdet av tungmetaller og andre miljøgifter. Å nesten halvere potten til dette viktige arbeidet, er uholdbart, sier Marius Dalen, fagrådgiver i Bellona.

17 sjøområder langs kysten – blant annet utenfor Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø – har fått status som prioritert i giftopprydningsprosessen. I Oslo og Kristiansand er arbeidet kommet lengst, men i de resterende tilfellene gjenstår det aller meste. På samtlige steder er det stor fare for at budsjettkuttet setter arbeidet tilbake.

– Det er mange opprydningsprosjekter som er i oppstartfasen. Har de ikke mulighet til å få statlig støtte, vil mange trolig ikke bli gjennomført, sier Dalen.