Nyheter

– Ap har valgt den verste løsningen

(Foto: Kystverket)

Publiseringsdato: 10. mai, 2012

Skrevet av: Andreas Kokkvoll Tveit

Denne uken ble det klart at regjeringens største parti går inn for at kvikksølvubåten utenfor Fedje skal dekkes til. – Dette er det klart dårligste alternativet hvis man vil unngå fare for spredning av giften, sier Bellonas Sigurd Enge.

Etter flere rapporter og lange diskusjoner har Arbeiderpartiet bestemt seg i saken om ubåtvraket utenfor Fedje i Hordaland: De mener vraket bør dekkes til.

Bellona mener partiet med det velger bort to alternativer som er langt bedre.

– Den første muligheten er å heve hele vraket. Den andre er å hente opp kvikksølvet som ligger lagret i båten. Ingen av disse to alternativene er helt trygge, i den forstand at det kan hende at kvikksølvet kan komme i kontakt med miljøet omkring vraket. Faren forbundet med disse to alternativene er imidlertid klart mindre enn hva Aps foretrukne løsning innebærer.

Det sier Bellona-rådgiver Sigurd Enge, som legger til:

– Selv om det her ikke finnes prikkfrie løsninger, har Ap faktisk valgt det eneste alternativet som vi med stor sannsynlighet kan si vil medføre spredning av giften. Det er dypt skuffende.

Enge minner om at Aps foretrukne løsning bare betyr at vraket skal dekkes til med sand og grus – det er ikke snakk om for eksempel en sarkofag liknende den som i dag står over Tsjernobyl-kraftverket i Ukraina.

Bellona-rådgiveren mener dessuten at alternativ nummer to, å hente opp kvikksølvet uten å heve vraket, har blitt for dårlig utredet. Dermed har statsminister Stoltenbergs parti truffet sitt valg på mangelfullt grunnlag.

– Konsekvensene kan bli store, både direkte for miljøet omkring og i form av renommeeffekter for fiskerinæringa og oppdrettsnæringa i området, sier Enge.

Regjeringen har ikke ennå tatt en beslutning i saken.