Nyheter

Støtter Kystverkets planer for Fedje-ubåten

Foto: Roberto Di Trani/Bellona

Publiseringsdato: 22. august, 2012

Skrevet av: Andreas Kokkvoll Tveit

Bellona møtte i går Kystverket for drøfting av arbeidet med å unngå kvikksølvforurensing fra U-864. – Vi har et positivt inntrykk av hvordan man vil gå fram, sier fagrådgiver Karl Kristensen, og understreker at norsk sub-sea-ekspertise vil ha mye å bidra med i operasjonen.

Bellona møtte tirsdag 21. august Kystverket for å diskutere status for arbeidet med å fjerne faren for kvikksølvforurensning fra vraket etter U-864 utenfor Fedje.

Møtet var en oppfølging av Bellonas møte med fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen tidligere i år.

– En ideell fremgangsmåte

I gjennomgangen av sitt arbeid påpekte Kystverket at nødvendige utredninger nå i stor grad er gjort, og at man arbeider med utarbeidelse av styringsdokumenter for saneringsoperasjonen. Den innebærer heving av den kvikksølvholdige lasten, mudring av høykontaminerte områder og tildekking av vrakdeler og området rundt med rene masser.

– Dette er etter Bellonas oppfatning en ideell fremgangsmåte, ettersom vi verken anser tildekking eller mudring som fullverdige alternativer alene, og ettersom heving av hele ubåten vurderes å være mer risikabelt enn først antatt, kommenterer Bellona-rådgiver Karl Kristensen.

Håper på sluttføring i 2018

Kystverket orienterte om at man forventer at opprydningen starter opp i 2015, og at en endelig sluttføring vil kunne skje i løpet av 2018, under forutsetning av at prosessen ikke forsinkes eller stopper opp politisk.

– Vi skulle gjerne sett at arbeidet kom i gang enda tidligere, men har forståelse for at det her kan være ekstra gode grunner til å unngå hastverk. Kystverket har en ambisjon om å gjennomføre planarbeidet frem til oppstart på en måte som ikke gir rom for unødvendig stor risiko eller beslutninger som i ettertid viser seg å være ugunstige, og det er selvfølgelig noe vi støtter, sier Bellona-rådgiveren.

Kystverket mener at forskipet, som ligger i sterkt skrånende terreng, representerer den største utfordringen med tanke på fjerning av last. Det er en vurdering som Bellona er helt enig i. Vellykket tømming forutsetter nødvendig sikring av vrakdelen og massene rundt mot utrasing.

Peker på norsk sub-sea-miljø

I sin gjennomgang trakk Bellona frem betydningen av at norsk sub-sea-ekspertise blir utnyttet ved design og gjennomføring av operasjonen som fjerner kvikksølvet.

– Frem til nå har myndighetene dessverre hatt problemer med å få dette miljøet til å engasjere seg.

Bellona understreket også betydningen av å anvende kjent og vel utprøvd teknologi, at det benyttes metoder med god tidligere erfaring, og at arbeidet skjer stegvis, slik at avbrudd og korrigering alltid er mulig.

Bellona anser de følgende som viktige eksempler på selskaper som bør involvere seg i den videre prosessen. (Lista er ikke fullstendig)

  • Aker Subsea
  • Apply NemoTech
  • DOF Subsea
  • FMC Technologies
  • GE Subsea
  • IKM Subsea
  • Kongsberg Oil & Gas
  • Precision Subsea
  • Sperre AS
  • Subsea design AS

Bellona-representantens oppsummering er som følger:

– Vi sitter igjen med et positivt inntrykk av Kystverket sitt arbeid etter møtet, og vil rose etaten for allerede å ha fanget opp flere av Bellonas innspill til hvordan risiko for uønskede hendelser kan minimeres.