Nyheter

Bellonas Miljøpatrulje besøker Oleon i Sandefjord: Tankene er snart tomme

Foto: Ruth Lothe/Bellona

Publiseringsdato: 29. mai, 2013

Skrevet av: Maya Boutroue Vedeld

Første del av årets miljøpatrulje tilegnes miljøkriminalitet og avfallsproblematikk. Tirsdag besøkte Bellonas miljøskip Kallinika Oleons tankanlegg i Sandefjord for å følge opp arbeidet med fjerning av farlig avfall som er ulovlig lagret ved anlegget.

– Tankene nærmer seg tomme, resterende avfallsmengder transporteres nå på vei, og nærmere ti biler er innom per dag for å hente avfall, oppsummerer Karl Kristensen etter møtet med Oleon. – Cirka 75 % av avfallet er så langt fjernet, og resten forventes å være fjernet innen 1. september, fire måneder tidligere enn fristen, fortsetter han. Fristen er satt av Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif), ut i fra sikker fjerning som viktigste kriterium. 

Bellona har hatt løpende dialog med Oleon om arbeidet med å tømme tankene siden avfallet ble avdekket for to år siden. Da aksjonerte Bellona mot fabrikken, etter tips fra lokalbefolkning som hadde observert unormalt mye skipstrafikk til og fra fabrikkområdet.

– Vårt besøk i dag viser at denne saken etter snart to år nærmer seg en avslutning. Det var et langt mer gemyttelig møte nå enn da, forteller Kristensen, som også var med på aksjonen i 2011.

Eksempel til etterfølgelse

Oleon erkjente sitt ansvar etter aksjonen og Bellona har opplevd selskapets opptreden som åpen og løsningsorientert. I så måte fremstår bedriften som et eksempel til etterfølgelse for virksomheter som ønsker å gjøre opp for seg i etterkant av alvorlig miljøkriminalitet. 

Oleons opptreden står i så måte i sterk kontrast til DVS Norge, som etter Bellonas oppfatning har prøvd å kamuflere det faktum at de har begått forsettlig miljøkriminalitet med økonomisk vinning som hensikt. Manglende ansvarsfølelse hos DVS kom ytterligere til syne da tømmingen av tankene skulle begynne, og medvirket til eksplosjonen om bord på skipet Mar Christina i august 2011.

– Under dagens møte ble Bellona gjort kjent med at lukelokket til tanken som eksploderte i 2011 nylig ble funnet på taket av en av anleggsbygningene cirka hundre meter fra eksplosjonsstedet, opplyser Kristensen, se vedlagt bilde.

bodytextimage_Oleon_lokk.jpg Photo: Foto: Oleon

– Bellona har påklaget henleggelsen av vår anmeldelse av DVS både til statsadvokaten og riksadvokaten. Vi holder fast på vår påstand om at dersom de kriminelle handlingene som DVS Norge har begått forblir ustraffet, vil dette ha en svært uheldig signaleffekt overfor resten av bransjen, avslutter Karl Kristensen.

 

Bellonas Miljøpatrulje

Hver sommer reiser Bellona-ansatte ut på tur langs norskekysten i skipet Kallinika, på jakt etter både kjente og ukjente miljøsaker. I møtet med folk rundt om i landet opplever Bellona å få innblikk i lokale problemstillinger og forsøker å bidra til å finne hensiktsmessige løsninger. Under årets miljøpatrulje går turen innom alle de store byene langs kysten, havner der landstrøm for store laste- og passasjerbåter er aktuelt og Lofoten, Vesterålen og Senja, der kampen mot oljeboring fortsetter.

Følg med på disse sidene samt vår Facebook-side.