Nyheter

Hvordan lage Sankthansbål?

Thinkstockphotos

Publiseringsdato: 22. juni, 2014

Skrevet av: Bellona

Det er snart duket for Sankthansaften over det ganske land. Men ikke alt bør brennes på bålet! Ønsker du å spare deg selv og omgivelsene dine for helse- og miljøskadelige utslipp er det viktig å følge noen retningslinjer. - La ikke Sankt Hans bli til Sankt Avfall, sier Bellonas bålekspert Olaf Brastad. Her er Bellonas tips til hvordan.

– Vi vet at noen benytter Sankthansbålene som anledning til å kvitte seg med farlig avfall, sier Olaf Brastad, seniorrådgiver på industri og avfall og Bellonas bålekspert. – Men bålene kan potensielt slippe ut dobbelt så mye giftige gasser som fra all landbasert industri i Norge i løpet av ett år! fortsetter Brastad.

Ikke gjør dette

Røykgasser er aldri gunstig å puste inn, men dersom man fyrer med brensel som ikke hører til på bålet vil andelen giftstoffer som frigjøres kunne øke dramatisk. Typiske eksempler på avfall man absolutt ikke bør legge på bålet er impregnert trevirke, bildekk og maling- og kjemikalierester. I tillegg til at dette faktisk er forbudt utsetter man tilskuerne rundt bålet for helsefare og omgivelsene for uønskede skadevirkninger.

Et regnestykke: Hvis vi tenker oss at det tennes 100.000 bål St. Hansaften, og at det fra hvert bål til sammen stiger opp ett kilogram med arsen-, krom- og PAH-forbindelser sammen med røykgassene, vil dette være et dobbelt så stort utslipp som tilsvarende utslipp fra all landbasert industri i Norge i løpet av et helt år! Det er opp til hver enkelt av oss å hindre at dette skjer.

Skadevirkningene av å brenne avfall kan illustreres med impregnert trevirke. Impregnert trevirke er innsatt med stoffer som er giftige, og derfor hindrer trematerialet i å råtne. Når vi brenner slike materialer uten rensetiltak frigjøres disse stoffene til omgivelsene. Tungmetaller og polyaromatiske hydrokarboner (PAH) er blant giftstoffene som frigjøres gjennom røykgassene og samler seg i asken.

– Dette er stoffer som blant annet fører til kreft og skader mange av kroppens indre organer, forteller Olaf Brastad.

Gjør dette

Kun rent trevirke bør brukes som brensel på et Sankthansbål, og miljøkriminalitet er ikke akseptabelt, selv ikke på Sankthansaften!

Når du slukker bålet er det en fordel om du benytter ferskvann og ikke sjøvann, ettersom saltene i sjøvannet i verste fall kan bidra til at det utvikles ekstra giftige forbindelser.

Bellona ønsker deg en fin Sankthansaften, med eller uten bål!