Nyheter

Med Bellona til et giftfritt samfunn!

Publiseringsdato: 30. juni, 2014

Det er sommer, men Bellona tar ikke ferie.

Vi har krav på å vite hva som finnes i maten vi spiser, klærne vi går i og alt annet som vi omgir oss med hver dag. Bellona starter nå en underskriftskampanje, der målet er å få med folk på laget. – Regjeringen har lovet å legge fram sin strategi for utfasing av miljøgifter innen utgangen av 2014. Bellona jobber for at strategien skal bunne ut i konkrete tiltak som sikrer oss et giftfritt samfunn, og vi trenger så mange som mulig med oss, forteller Karl Kristensen, Bellonas miljøgiftekspert. Vil du også ha en giftfri hverdag? Les videre og skriv under.

Miljøgifter er både helse- og miljøskadelige. For oss mennesker er de blant annet hormonforstyrrende, kreftfremkallende og kan føre til nedsatt fertilitet.

Økt spredning av miljøgifter er, sammen med klimaendringer og ødeleggelse av det biologiske mangfoldet, en av de største utfordringene verden i dag står overfor, fastslår Karl Kristensen, Bellonas miljøgiftekspert. – Det Bellona før gravde opp i tønner finner vi nå i produkter som vi og våre barn omgir oss med hver eneste dag. Vi krever at regjeringen tar grep og stopper spredning av miljøgiftene som i dag finnes i varene vi kjøper i butikken, sier han.

Derfor starter Bellona nå en underskriftskampanje der du som forbruker kan si ja til et giftfritt samfunn. Underskriftene vil overleveres regjeringen i slutten av året og dermed øke sjansen for at vår felles stemme blir hørt.

På veien til et giftfritt samfunn vil Bellona blant annet ha en merkeordning som på forståelig måte viser oss trygge og utrygge produkter.

– Regjeringen har lovet å legge fram sin strategi for utfasing av miljøgifter innen utgangen av 2014. Bellona jobber for at denne strategien skal bunne ut i konkrete tiltak, som merkeordninger som gjør det enklere for oss forbrukere å aktivt velge giftfrie produkter, forteller Karl Kristensen.

Bellonas lange historie er full av eksempler der vi har klart å bekjempe miljø- og helsetrusler og finne bærekraftige løsninger. Heller ikke i kampen mot miljøgifter vil vi gi oss før myndigheter og industri har tatt våre krav til følge og samfunnet er giftfritt.

Skriv under og si ja til et giftfritt samfunn!