Nyheter

Ukas tips: Mygg- og insektmidler

Thinkstockphotos

Publiseringsdato: 18. juli, 2014

Skrevet av: Maya Boutroue Vedeld

I de lange lyse sommerkveldene surrer det mye rundt oss, og noen svermere er mer innpåslitne og plagsomme enn andre. Insektmidler finnes i mange varianter, som sprayflasker, roll-on og spiraler til å sette fyr på. - Av hensyn til din egen og barna dine sin helse bør du redusere bruken av slike midler så mye som mulig, helst unngå dem helt, sier Bellonas miljøgiftekspert Karl Kristensen.

– Selv om de fleste insektmidler ikke inneholder «verstingstoffer», og ikke benyttes i mengder som utgjør noe betydelig miljøproblem, kan giftstoffene som jager bort insektene i verste fall også ha negative effekter på oss selv. Barn er spesielt utsatt, forteller Karl Kristensen.

Nervegifter

De fleste insektmidler virker ved å skape kjemiske reaksjoner i insektene de kommer i kontakt med som enten driver innsektene bort, eller skaper giftvirkninger som lammer eller dreper dem. Mange insektmidler baserer seg på nervegifter som angriper spesifikke enzymer i insektkroppen.

Dietyltoluamid (DEET) er et eksempel på et slikt virkestoff. Bruker du DEET-holdige produkter krever norske myndigheter at innholdet av DEET skal være lavere enn 20 %, og at dette ikke benyttes på barn under tre år. Er du i utlandet er det også viktig å huske på at det kan være andre regler som gjelder, både for innhold i og merking av produktene.

– Stoffene i insektmidlene er skreddersydd for å virke på insekter, men de kan også ha uønskede effekter på andre arter, inkludert oss mennesker, fastslår Karl Kristensen.

Det finnes kjemikaliefrie produkter som hevder å uskadeliggjøre eller fordrive mygg og insekter. Eksempler på dette er elektriske produkter som dreper insektene med høyspenning eller fordriver dem ved hjelp av ultralyd, elektromagnetisk stråling eller kraftfelt. I tillegg finnes det eksempler på insektfeller som lokker insektene inn i et kammer som de etterpå ikke kan unnslippe fra. Effektiviteten til disse produktene er omdiskutert.

Her er Bellonas råd for hvordan du kan minimere insektplagen med minst mulig bruk av kjemiske midler:

  1. Bruk myggnett og heldekkende klær i perioder med stor insektplage.
  2. Vindstille områder nær vann er ofte populære steder for svermende insekter. Søker du mot områder med mer luftbevegelse vil ofte insektplagen være mindre.
  3. Sjekk deg selv for flottbitt hver dag hvis du oppholder deg i områder hvor disse skadedyrene finnes. Det er viktig å fjerne flott som har bitt seg fast så hurtig som mulig.
  4. Bruk fluesmekker heller enn insektspray innendørs
  5. Hvis du bruker kjemiske mygg- eller insektmidler er det viktig å kontrollere at disse er godkjente for bruk i Norge, og være nøye med å følge bruksanvisningen, spesielt når det gjelder anvendelse på små barn. Miljødirektoratet fraråder bruk av myggmidler på små barn i det hele tatt. I tillegg bør ikke myggmidler brukes på skadet eller solbrent hud, eller komme i kontakt med øynene. Mange myggmidler er mulig å påføre på klærne istedenfor direkte på huden.
  6. Bruk roll-on heller enn sprayflaske, slik at du selv og andre i din nærhet slipper å puste inn insektmiddelet.
  7. Unngå halogenerte virkestoffer som pyretoridene permethrin og deltamethrin.
  8. Skaff deg flaggermuskasse! Erfaring viser at dette kan redusere insektplager. Lurer du på hvordan du går fram, se her.

Prosjekt giftfritt

Bellona jobber i år spesielt med å fase ut miljøgifter i alle produkter vi bruker og omgir oss med, gjennom å legge press på myndighetene til å få på plass merkeordninger og andre nødvendige tiltak. Skriv under på vår kampanje, så er du med oss i kampen for et giftfritt samfunn! Det koster ingenting, vi står bare sterkere.