Nyheter

Ukas tips: Oppussing

Illustrasjon: Kjøkken
Illustrasjon: Kjøkken
Thinkstockphotos

Publiseringsdato: 25. juli, 2014

Skrevet av: Maya Boutroue Vedeld

Mange velger å bruke ferien til å pusse opp, enten hjemme eller på hytta. - Hvilke byggevarer du velger, hvordan du benytter dem og hvor ofte du pusser opp bestemmer hvor store mengder giftstoffer du utsetter deg selv og din familie for, forteller Bellonas miljøgiftekspert Karl Kristensen. Her er Bellonas tips til hvordan oppussingen kan gjøres mer skånsom mot miljø og helse.

Utlekking, avdampning og avskalling av giftstoffer fra ulike byggematerialer er en betydelig kilde til giftstoffer i vårt innemiljø. Etter et oppussingsprosjekt vil andelen slike stoffer som vi utsettes for kunne øke betydelig.

– Maling, lim, fugemasse, bygningsplater og plastinnredninger er eksempler på byggevarer som ofte inneholder helse- og miljøfarlige stoffer, forteller Bellonas miljøgiftekspert Karl Kristensen. – Når arbeidet i tillegg skjer innendørs øker muligheten for eksponering for giftstoffer som medfører helsefare, fortsetter han.

Gulvbelegg og tapet kan inneholde ftalater, bisfenol A, klorparafiner og bromerte flammehemmere. Det samme gjelder maling, lim og lakk som i tillegg kan inneholde kadmium og perfluorerte stoffer. Bygningsplater kan inneholde arsen, bly, og alkylfenoler i tillegg til det allergi og kreftfremkallende stoffet formaldehyd.

– Eksponeringen vil være størst under selve oppussingsarbeidet og i ukene etterpå, men byggematerialer kan lekke giftstoffer i årevis på en måte som gjør at vi finner dem i inneluften, sammen med husstøvet på gulvet og i tekstiler og møbler, forklarer Karl Kristensen.

– Hvilke byggevarer du velger, hvordan du benytter dem og hvor ofte du pusser opp bestemmer hvor store mengder giftstoffer du utsetter deg selv og din familie for, avslutter han.

Her er Bellonas tips til deg som vil pusse opp:

1)      Trenger du virkelig å pusse opp eller er det forandringen som fryder mest? Er innredningen virkelig helt nedslitt?? Kanskje kan en ommøblering eller nye bilder på veggene skape samme følelse? Kan et enkelt malingsstrøk eller et nytt teppe erstatte behovet for en full renovering?

2)      Velg miljømerkede produkter: Den sikreste måten å beskytte seg mot giftstoffer i byggevarer på, er å velge miljømerkede produkter. Det finnes blant annet svanemerkede produkter innenfor følgende produktområder:

  • Bygningsplater (Gips-, spon- og trefiberplater)
  • Gulv (Heltre-, laminat- og linoleumgulv, parkett, tekstilgulv og tepper)
  • Innredning (Baderom, garderobe og kjøkken)
  • Vindu og dører (Vindu og balkongdør)
  • Maling, sparkel, fugemasse og lim

3)      Velg langlivede produkter med høy kvalitet: Følg bruksanvisningen for hvordan produktet skal benyttes nøye. Deler av den gamle innredningen kan det være mulig å bruke om igjen. Dersom du ikke kan benytte den selv, kan kanskje noen andre bruke den?

Sjekk bare hvor mye oppussingsmaterialer som gis bort på Finn.no.

4)      For fukt- eller værutsatte områder: Hvis du trenger råtebestandig trevirke for områder som er fukt- eller værutsatt, er Kebony et godt produktalternativ.

5)      Mal skikkelig: Når du maler er det viktig at påføringen skjer på en måte som sikrer et så godt og langvarig resultat som mulig. Følg bruksanvisningen nøye. Spesielt viktig er det å rengjøre overflaten som skal males godt på forhånd, og samtidig skrape bort gamle og løse malingrester. For mer utfyllende råd om maling, se her.

6)      Sørg for god ventilasjon når du benytter løsemiddelholdige produkter, og benytt støvmaske når produktene forårsaker synlig avskalling eller støvspredning.

7)      Kildesorter avfallet etter oppussingen, og lever farlig avfall til godkjent mottak for dette. Søk deg fram til riktig sted og type avfall her. Det kan til tider være vanskelig å avgjøre hvorvidt en gitt type bygningsavfall skal leveres som farlig avfall eller ikke. Søk råd hos fagfolk eller rådgivere med nødvendig kompetanse, dersom du er i tvil. Som en hovedregel skal alle uherdede rester av maling, beis, lakk, sparkel, fugemasse og lim leveres som farlig avfall. Maling som er påført før 1980 kan i verste fall inneholde PCB og betydelige mengder tungmetaller. Det er derfor viktig å samle opp dette på en plastduk eller tilsvarende. Husk at farlig avfall skal leveres i originalemballasje, så langt dette er mulig.

Også vinduer eldre enn 1980 kan inneholder PCB. Vinduer fra før dette tidspunktet skal leveres til godkjent mottak. Levering av slike PCB-holdige vinduer er gratis, og det er viktig at de leveres mest mulig hele. For mer informasjon, se Ruteretur.

På Erdetfarlig.no finner du mer utfyllende informasjon om hvordan du kaster bygningsavfall som kan inneholde miljøgifter.

Prosjekt giftfritt

Bellona jobber i år spesielt med å fase ut miljøgifter i alle produkter vi bruker og omgir oss med, gjennom å legge press på myndighetene til å få på plass merkeordninger og andre nødvendige tiltak. Skriv under på vår kampanje, så er du med oss i kampen for et giftfritt samfunn! Det koster ingenting, vi står bare sterkere.