Nyheter

Ukas tips: Giftfri rengjøring

Illustrasjon: rengjøring
Illustrasjon: rengjøring
thinkstockphotos

Publiseringsdato: 1. august, 2014

Skrevet av: Maya Boutroue Vedeld

Vanlig såpe og vann er i de aller fleste tilfeller tilstrekkelig for å holde hus og hjem rent. Likevel velger stadig flere av oss spesialprodukter til rengjøring. - En steril og blanktskinnende overflate ser og føles kanskje ekstra fin ut, men den er ikke nødvendigvis en fordel, verken for din og familiens helse eller miljøet, sier Bellonas miljøgiftekspert Karl Kristensen.

Enkelte rengjøringsmidler inneholder skadelige og tungt nedbrytbare kjemiske forbindelser. Eksempler på giftige og miljøskadelige stoffer som visse rengjøringsmidler kan inneholde er siloksaner, musxylen, isothiazolinoner, hypokloritt, borater og parfymestoffer som kan gi uønskede helseeffekter. Bonevoks kan dessuten inneholde perfluorerte stoffer, tris(2-kloretyl)fosfat (TCEP) og kationiske tensider.

«En utbredt myte er at alle mikroorganismer er farlige, og derfor må bekjempes med kjemikalier» – Karl Kristensen, miljøgiftekspert i Bellona

Giftstoffer som ikke blir liggende igjen på de rengjorte stedene vil normalt følge avløpsvannet til et renseanlegg fra hvor stoffene enten havner i sjøen eller akkumuleres i avløpsslammet. Avløpsslam benyttes i økende grad som jordforbedring. Av denne grunn kan derfor giftstoffene ende opp i en park eller på et jorde.

Renslighet er vel og bra, men rengjøring kan overdrives. Når vi fjerner skitt og smuss fjerner vi samtidig livsgrunnlaget for mange mikroorganismer.

– En utbredt myte er at alle mikroorganismer er farlige, og derfor må bekjempes med kjemikalier. Dette er en uheldig vrangforestilling. Noen bakterier er helsefremmende, og en viss kontakt med mikroorganismer er blant annet gunstig for immunforsvaret vårt, forteller Karl Kristensen. – Sterile omgivelser er ikke et sunt miljø for verken mennesker eller dyr. I tillegg vil virkestoffer som ikke bare vasker vekk, men dreper mikroorganismer, også kunne skade oss selv, fortsetter han.

Triklosan og benzalkoniumklorider eksempler på kjemikalier som tilsettes såpe og rengjøringsmidler for å gi dem antibakteriell effekt. I tillegg til giftvirkninger på mennesker kan antibakterielle komponenter føre til resistente bakterier som ikke lenger reagerer på antibiotika. Det kan medføre at vanlige infeksjoner som vi i dag kan behandle med antibiotika, kan bli svært farlige fordi antibiotikaen ikke lenger virker. Derfor advarer Folkehelseinstituttet mot bruk av antibakterielle rengjøringsprodukter.

Her er Bellonas råd til hvordan du kan unngå unødvendige giftstoffer når du rengjør hjemme:

Velg ugiftige rengjøringsprodukter: Ved å velge Svanemerkede produkter har du en garanti for at rengjøringsmiddelet ikke inneholder unødvendige eller spesielt farlige giftstoffer. Hvis du ikke har svanemerkede produkter tilgjengelig, er det et poeng å unngå faremerkede rengjøringsmidler.

Unngå antibakterielle produkter og klorholdige vaskemidler: Med mindre du er et sted med betydelig smitterisiko er det ingen grunn til å benytte vaskemidler med antibakteriell effekt. Det samme gjelder steriliserende håndvaskprodukter etter toalettbesøk. Hypoklorittholdige produkter bør også unngås. Hypokloritt er ikke bare giftig i seg selv, men kan også danne andre giftige forbindelser i kontakt med organisk materiale. Dersom du benytter det hypoklorittholdige produktet Klorin sammen med andre vaskemidler, som for eksempel Salmiakk kan det dannes giftige gasser. Et mer helse- og miljøvennlig alternativ til hypokloritt er hydrogenperoksid. Du finner opplysninger om hvilke virkestoffer rengjøringsmiddelet inneholder ved å lese varedeklarasjonen på emballasjen.

Begrens antall rengjøringsprodukter du benytter: Ren grønnsåpe er tilstrekkelig for rengjøring av de fleste flater i huset. Jo færre spesialprodukter du benytter, jo mindre sjanse er det for at rengjøringen utsetter deg og familien for helseskadelige forbindelser.

Begrens dosering: Mange av oss har en tendens til å bruke større mengder rengjøringsmiddel enn vi strengt tatt trenger. Ved å følge anbefalt dosering i bruksanvisningen unngår du unødvendig overforbruk.

Bruk mikrofiberklut: Dersom du benytter mikrofiberkluter vil du ikke trenge vaskemidler i det hele tatt!

Unngå midler på spray: I sprayform spres middelet i luften og både du og de rundt deg kan risikere å puste det inn.

 

Prosjekt giftfritt

Bellona jobber i år spesielt med å fase ut miljøgifter i alle produkter vi bruker og omgir oss med, gjennom å legge press på myndighetene til å få på plass merkeordninger og andre nødvendige tiltak. Skriv under på vår kampanje, så er du med oss i kampen for et giftfritt samfunn! Det koster ingenting, vi står bare sterkere.