Nyheter

Ukas tips: Giftfritt treningstøy

Illustrasjon: trening
Illustrasjon: trening
thinkstockphotos

Publiseringsdato: 8. august, 2014

Skrevet av: Maya Boutroue Vedeld

Trening er en investering i egen helse og velvære. Dessverre inneholder mange sportsklær kjemikalier som er ment å gi klærne ønskede egenskaper, men som har negative helseeffekter for oss som bruker dem. - En del treningstøy er innsatt med bakteriedrepende stoffer for å redusere luktproblemer, som triklosan og nanopartikler av sølv, forteller Karl Kristensen, Bellonas miljøgiftekspert.

Triklosan er et stoff som vist å kunne være hormonforstyrrende og allergifremkallende. – Triklosan tas opp gjennom huden, særlig når vi svetter, derfor er vi desto mer utsatt for det når det finnes i treningstøy, påpeker Karl Kristensen.

Triklosan som slippes ut i miljøet er også vist å skade vannlevende organismer og kan dessuten omdannes til ekstremt skadelige dioksinforbindelser.

– Nanopartikler av sølv er et annet stoff som brukes for å unngå lukt i treningstøy, det skumle er at det har bakteriedrepende effekt fordi det er så giftig, sier Kristensen. – De fulle skadevirkningene av slike nanopartikler er ennå ikke fullt kartlagt, men de er vist å være både helse- og miljøskadelige, og kan blant annet skade forplantningsevnen, fortsetter han.

Svanemerket har forbudt nanopartikler basert på metall-, kull- eller fluorforbindelser i svanemerkede produkter, inntil man vet mer om effektene.

I tillegg er treningstøy i noen tilfeller vist å inneholde fluorerte impregneringsmidler som PFOA/PFOS, og bromerte flammehemmere. Disse stoffene er vist å kunne være kreftfremkallende, hormonforstyrrende og fosterskadelige. Stoffene er dessuten tungt nedbrytbare og hoper seg opp i kroppen til dyr og mennesker hvor de ikke forsvinner.

Også sko, hansker og annet treningstilbehør er i mange tilfeller vist å inneholde betydelige mengder giftstoffer. Her snakker vi blant annet i tillegg om alkylfenoler, ftalater og tungmetaller.

For å redusere mengden miljøgifter i treningstøyet ditt:

Spør etter produkter som kan dokumentere at de ikke inneholder bakteriedrepende kjemikalier, fluorerte impregneringsmidler eller flammehemmere. Dessverre finnes det ennå svært få svanemerkede treningsprodukter. En alternativ merkeordning man imidlertid kan se etter er GOTS-merket (Global Organic Textile Standard)

Stormberg er dessuten et eksempel på en leverandør av treningsklær som bruker mye ressurser på å minimere giftmengdene i produktene sine.

Etter to til tre vask vil normalt nesten halvparten av kjemikaliene i treningstøyet være vasket ut. Etter mer enn ti vask vil mange av kjemikaliene være nesten borte. Hvis du ønsker å minimere din egen og andres eksponering for disse giftstoffene kan det derfor lønne seg å bruke treningstøy så lenge som mulig, la treningstøyet gå i arv, heller enn å kaste det. I tillegg er det mulig å kjøpe mye godt treningstøy brukt. Det kan også være en ide å vaske alt nytt treningstøy før du bruker det, selv om dette ikke hjelper miljøet.

Bellona vil komme med tips til annet giftfritt treningsutstyr om kort tid.

Prosjekt giftfritt

Bellona jobber i år spesielt med å fase ut miljøgifter i alle produkter vi bruker og omgir oss med, gjennom å legge press på myndighetene til å få på plass merkeordninger og andre nødvendige tiltak. Skriv under på vår kampanje, så er du med oss i kampen for et giftfritt samfunn! Det koster ingenting, vi står bare sterkere.