Nyheter

Protesterer mot radioaktivt avfall: Bellona-båten ligger klar

Frederic Hauge på Oleon
Frederic Hauge på Oleon
Bellona

Publiseringsdato: 20. august, 2015

Skrevet av: Ingrid Kristensen Hauge

- Radioaktivt avfall hører ikke hjemme på Langøya. Regjeringen skal vite at vi følger med på dette. Derfor har vi lagt til kai i Holmestrand på ubestemt tid, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Sent fredag kveld ble det kjent at næringsminister Monica Mæland har forsøkt å presse avfallsbedriften NOAH til å ta imot radioaktivt avfall på Langøya utenfor Holmestrand.

Befriften selv har to ganger sagt nei, fordi de ikke har kompetanse eller egnet deponi til å ta imot dette avfallet. Likevel er Langøya et av alternativene som nå blir utredet. Lokalpolitikerne har heller ikke blitt tatt med på råd i denne saken.

Kort tid etter at planene ble offentliggjort av VG, snudde næringsministeren. Hun lover nå at regjeringen skal se etter et mer egnet deponi.

 

Bellona krevet granskning

Bellona-leder Frederic Hauge krever likevel at Stortinget skal granske denne saken. Han føler seg ikke trygg på at siste ord er sagt.

– Hvordan kunne næringsministeren overstyre NOAH og utrede lagring på Langøya? Hvilket press har blitt øvet fra departementets side? Dette må Stortinget se på, sier Hauge.

Det lagres i dag store mengder giftig avfall på Langøya. Snart er deponiet fullt og skal dekkes til. Planen er at øya skal restaureres og brukes som friområde.

– Det er å vise liten respekt for innbyggerne bare å tenke tanken om at det skal lagres radioaktivt materiale – der hvor det er planlagt at barn endelig skal få vasse barbeint rundt i vannet, sier Hauge til VG.

Bellona-båten Kallinika blir liggende til kai i Holmestrand på ubestemt tid, mens Bellona følger nøye med på saken. Bellona har allerede vært to ganger på Langøya og snakket med selskapet og med lokale politikere.

 

Farlig spill fra Mæland

– Ved å presse Langøya til å ta i mot radioaktivt avfall som deponiet ikke er konstruert for, eller har lov til å lagre, driver næringsminster Mæland et farlig spill, sier Bellonas atomfysiker Nils Bøhmer.

NOAH på Langøya har ikke konsesjon til å behandle og lagre dette avfallet. De har heller ikke fasiliteter og kompetanse til å nøytrilsere eller ufarligjøre det radioaktive avfallet, ifølge Bøhmer.

– Radioaktiviteten vil vare i titusener av år, og vil utgjøre en konstant risiko for radiaktiv forurensing av lokalmiljøet rundt Langøya, advarer Bøhmer.

Regjeringen vil trolig spare penger

Han  forteller at Norge har et deponi i Gulen i Sogn og Fjordane som er spsiallaget for dennye typen avfall. Men kostnadsrammen som departemenetet har satt er for liten til at dette deponiet er aktuelt.

– Den eneste årsaken jeg kan se til dette spillet, er å spare penger. Mæland vil ikke betale det faktisk koster å behandle og deponere dette avfallet på en miljøriktig måt, sier Bøhmer.