Media

Kalush

En falleferdig bygning i Kalush med det ukrainske ordet for "faresone" skrevet på veggen. Ingen vet hvilke kjemikalier og hvor store mengder som skjuler seg i de gamle gruvene i byen.

Kalush, Ukraina, conaminated future, miljøgifter, gift, nitrat, potassium