Nyheter

Regjeringen skuffer: Ingen nye tiltak mot miljøgifter

Bellona-rådgiver Karl Kristensen.
Bellona-rådgiver Karl Kristensen.
Daniel Sannum Lauten

Publiseringsdato: 18. desember, 2015

- Regjeringens nye handlingsplan for miljøgifter viser at regjeringen har holdt Stortinget og norsk offentlighet for narr når den har lovt å øke innsatsen mot miljøgifter, sier Bellona-rådgiver Karl Kristensen.

– Handlingsplanen inneholder ingen nye tiltak og ingen nye ressurser til dette viktige arbeidet, og kan derfor knapt kalles en handlingsplan, sier Bellona-rådgiver Karl Kristensen.

Han beskriver handlingsplanen som en oppsummering av arbeid som allerede pågår eller som har vært planlagt i lang tid.

– Regjeringen har oversett så godt som alle anbefalinger fra Miljøgiftsutvalgets rapport fra 2010, ignorert viktige punkter i stortingsvedtaket fra i fjor høst og misbrukt en viktig mulighet til å beskytte norske innbyggere og natur mot miljøgifter på en bedre måte, sier Kristensen.

Du kan lese hele handlingsplanen mot miljøgifter her:

 

– Norge er en sinke

At regjeringen ikke ønsker å prioritere arbeidet med miljøgifter kommer dessverre ikke helt uventet.

– Norge er allerede en sinke i arbeidet med miljøgifter, sammenlignet med våre naboland. Den verdiløse handlingsplanen vil bidra til at vi trolig sakker mer akterut, sier Kristensen.

Bellona håper at Stortinget avviser regjeringens handlingsplan, og ber om en ny versjon med et innhold i tråd med hva Stortinget har etterspurt.

– Inntil dette skjer vil regjeringens eneste bidrag være vedtaket om å tillate blyhagl; et stoff som skader mental utvikling hos mennesker og dyr selv ved svært lave nivåer. Det er deprimerende, sier Kristensen.

 

Kutt til etterforskning av miljøkriminalitet

Han håper at Stortinget vil avvise handlingsplanen og be regjeringen om å levere en ny versjon som faktisk er i tråd med hva Stortinget har etterspurt.

I stortingsvedtaket fra i fjor som krevde en handlingsplan for miljøgifter står det blant annet at «en vesentlig del av handlingsplanen bør være å bidra til et bedre kunnskapsgrunnlag, en bedre forbrukerinformasjon og et sterkere tilsyn og kontroll enn i dag.»

Handlingsplanen inneholder ingen vesentlige nye tiltak på noen av i disse områdene. Ingen nye midler er satt av til forskning eller forbrukerinformasjon. Og i samme periode som Stortinget krever bedre tilsyn og kontroll, har regjeringen kuttet i midlene til etterforskning av miljøkriminalitet.

– I Miljøgiftsutvalgets rapport som ble levert høsten 2010 inngår blant annet krav om styrket oppfølging av miljøgiftsområdet på kommunalt nivå og Norges internasjonale kjemikaliearbeid, samt økte ressurser til forskning på miljøgiftsrelaterte tema som sentrale anbefalinger. Ingen av disse rådene er lyttet til i regjeringens handlingsplan, sier Kristensen.

 

For flere kommentarer og eksempler på miljøgifter regjeringen burde ha en strategi for, ring vår fagrådgiver Karl Kristensen, tlf 93 28 07 74.