Nyheter

Gamle miljøsynder gjør fisk giftig

Eksportutvalget fisk

Publiseringsdato: 18. oktober, 2017

Skrevet av: Kjetil Grude Flekkøy

Gamle tønner som lekker ut gift – det kan være årsaken til at fisk fra Sklinnabanken utenfor Helgelandskysten inneholder store mengder PCB og dioksiner. – Hvis ikke kilden finnes og nøytraliseres, kan dette true et enda større område. Her må miljøvernministeren ta ansvar.

Det sier Sigurd Enge, som er leder for maritimt arbeid i Bellona. Han mener det er helt uakseptabelt med slike nivåer av farlige miljøgifter som vi finner i kveite på Sklinnabanken.

Fiskeridirektoratet har innført totalforbud mot alt kveitefiske på grunn av miljøgiftene.

Miljøgiftene kan stamme fra 70-tallet, da området ble brukt til å dumpe nettopp giftig avfall.

 

Gammel dumpeplass

Aftenposting dumping Sklinnabanken Faksimile av Aftenposten 17. juli 1971 - klikk

Namdalsavisa forteller om lokalbefolkninga som frykter at dette er gamle synder som nå kommer opp i dagen (betal-lenke).

Avisa har funnet frem til en artikkel fra Aftenposten i 1971 (bildet). Den forteller blant annet om den nederlandske tankbåten Stella Maris med 600 tonn «giftige klorerte alifatiske hydrokarboner» på veg for å dumpe gifta vest for Sklinnabanken. »

Denne omgangen med dumping skal ha blitt stanset, men mange andre laster skal ha gått i sjøen og til bunns.
Lokalt frykter man nå at det kan ligge tønner meg gift som har begynt å lekke.

  • LES Nrk: Kveita full av miljøgifter

 

– Lokal kilde

Sigurd Enge, fagrådgiver innen oljevern og Arktis. Sigurd Enge, fagrådgiver innen oljevern og Arktis.

– Når fisk fra et ganske lite område inneholder så mye gift, må det skyldes en lokal kilde, sier Sigurd Enge. Han tror også gamle, lekke tønner med miljøgifter er en god gjetning når det gjelder årsak.

– Nivåene er dramatisk høye, og det er avgjørende at tiltak settes i verk umiddelbart for å stoppe spredningen av miljøgiftene og dermed hindre en katastrofe i å utvikle seg, sier Enge.

– Kilden må finnes og dekkes til, hentes opp eller på annen måte nøytraliseres. Ellers kan dette vokse og true et enda større område av Norskehavet.

 

Uklart

Hvor giften kommer fra, er ennå ikke avklart. Hverken Fiskeridirektoratet eller Mattilsynet kan si det sikkert.

Det som er klart, er at direktoratet har satt restriksjoner på fiske etter kveite i hele den norske økonomiske sonen; all kveite over to meter skal slippes tilbake i sjøen.

Men på Sklinnabanken og bare der har de innført totalforbud mot alt kveitefiske:

«…på området Sklinnabanken har Atlantiske kveiter ned til godt under 40 kg et betydelig problem med miljøgifter, og særlige de organiske miljøgiftene dioksin og dioksinliknende PCB. Atlantisk kveite fra området Sklinnabanken her langs egge-kanten og på banken ute i havet har et tydelig, men ikke identifisert problem med påvirkning av miljøgifter».

 

– Helgesens ansvar

Lokalt i Leka har ordfører Per-Helge Johansen tatt til orde for at myndighetene må undersøke dette – fordi dette er svært viktige områder å verne om. Han får støtte fra Sigurd Enge

– Det er veldig bra at Mattilsynet og Fiskeridirektoratet har tatt grep for å forhindre at folk får dette i seg. Men nå er det Miljøminister Helgesen som må ta saken videre, mener Enge. Han mener det må gjennomføres et søk i området for å finne kilden.

– Så må ryddearbeidet igangsettes straks. Vi har ingen tid å miste.