Nyheter

Krever stans i utslipp

Produksjonsskipet Johan Castberg.
Produksjonsskipet Johan Castberg.
Equinor

Publiseringsdato: 7. juni, 2024

Skrevet av: Signy Fardal

Bellona ber om at tillatelsen som Miljødirektoratet har gitt til Equinor om å slippe ut kjemikalier og kloakk fra oljeskipet Johan Castberg i Klosterfjorden på Vestlandet trekkes tilbake. – Det ser ut som Miljødirektoratet har tatt mer hensyn til Equinors kostnader enn de har tatt til miljøet i denne saken, sier seniorrådgiver Sigurd Enge i Bellona.

Produksjonsskipet Johan Castberg skal testes i Klosterfjorden i ti uker, og har fått tillatelse fra Miljødirektoratet til å slippe ut tonnevis av kjemikalier i tillegg til avløpsvann fra dusj og toaletter. Bellona er en av flere organisasjoner har klaget på at Miljødirektoratet ga utslippstillatelse til Equinor.

Bellona har bedt om oppsettende virkning, altså at tillatelsen trekkes tilbake inntil klagene er behandlet.

Dårlig dokumentert

– Vi klager på at vurderingen av natur og miljøverdier i området er dårlig dokumentert og at det ikke er noen forklaring fra Equinor på hvorfor utslippene må skje i Klosterfjorden. Equinor fremstiller det som at selskapet enten må få gjøre sine utslipp i nærheten av verftet, altså i Klosterfjorden, eller så må de vente til skipet er fremme i Barentshavet. Det mener jeg ikke kan stemme, sier Enge.

Han mener at skipet må kunne gå utenfor kysten av Rogaland eller Vestland og gjøre disse operasjonene i åpent hav.

–Equinor har fått tillatelse til å slippe ut kjemikalier i rød kategori, noe som er underlig siden man vet at kjemikalier i gul kategori kan brukes. I åpent hav vil fortynningen av kjemikaliene skje på et sted der det er mindre sårbare naturverdier. Men det er typisk at disse selskapene mener at alt blir veldig vanskelig hvis de ikke får gjøre som de vil, sier Enge.

«Miljødirektoratet er etablert for å beskytte miljøet, ikke Equinors økonomi.»

Sigurd Enge

Seniorrådgiver shipping

Spekkhuggere rammes

Enge er også bekymret for en bestand spekkhuggere i Klosterfjorden, og advarer om at økt miljøbelastning kan bryte med Norges internasjonale forpliktelser.

– Disse spekkhuggerne er en spesiell gruppe, fordi de spiser andre sjøpattedyr, som nise og sel. Det betyr at de får i seg veldig mye miljøgifter, fordi dyrene de spiser er høyt i næringskjeden og har spist fisk som igjen har fått i seg miljøgifter, og da samles det opp i næringskjeden. Tillatelsen fra Miljødirektoratet har ikke vurdert sjøpattedyr, hverken tilstedeværelsen, sårbarheten for disse kjemikaliene eller risikoen for at sjøpattedyr kan komme i kontakt med skadelige konsentrasjoner, sier Enge.

Han reagerer på at Miljødirektoratet begrunner vedtaket med at alternativene vil være for dyrt og praktisk utfordrende, beskrevet som «store samfunnsmessige konsekvenser».

–Miljødirektoratet er etablert for å beskytte miljøet, ikke Equinors økonomi, sier Enge.

Les Bellonas klage her:

Saken er også omtalt i E24.