Nyheter

Kobberutslipp fra bilenes bremseanlegg

Publiseringsdato: 20. mars, 2000

Slitasje av bremser er den største kilden til kobberforurensning i Stokholm. Totalt slites det av 12-13 tonn med kobber. Dette utgjør en tredjedel av av alt kobber som når Stokholmsmiljøet.

Målinger av jord viser dobbelt så høy konsentrasjon av kobber i jord fra parker enn bakgrunnsnivået i Stokholm. I jord fra nærheten av veiene er konsentrasjonen 3-4 ganger så høy som bakgrunnsverdien.

Svenske myndigheter er urolig over denne spredningen av kobber. Også spredning av bly- og sinkpartikler fra bremsene, er uheldig.

I Sverige pågår det nå en studie ved IVL Svenska Miljöinstitutet AB, om sprednning av metaller fra trafikk. Sluttrapporten ventes i høst. Bellona kommer til å se nøye på denne rapporten.