Nyheter

Luftforurensning tar liv

Publiseringsdato: 1. september, 2000

Skrevet av: Sondre Grinna

Luftforurensning fører til at mer enn 40.000 mennesker dør for tidlig i Østrike, Frankrike og Sveits, pr år.

Reuter melder at en forskergruppe fra Østrike, Frankrike og Sveits har kommet frem til at seks prosent av landenes dødsfall kommer av forurensning. Halvparten skal skyldes utslipp fra veitrafikk. I tillegg er luftforurensning medvirkende til 25.000 nye astmatilfeller. Til sammen koster dette landene 1,7% av deres brutto nasjonalprodukt.

Tidligere i år ga Statens forurensningstilsyn ut en rapport som sier at det årlig dør mellom 600 og 2500 mennesker i Norge på grunn av luftforurensning. I gjennomsnitt stjeler hvert dødsfall 7 år av livet til den som er rammet. I tillegg til dødsfallene, er luftforurensning årsaken til tusenvis av liggedøgn og mellom 600.000 og 2,5 millioner tapte timeverk. Totale samfunnsøkonomiske kostnader er mellom 3 og 28 milliarder kroner i året.

Partikkelforurensningen i byene er årsaken til det meste av kostnadene og dødsfallene. Partikkelforurensningen har tre hovedkilder: Eksos, veislitasje og utslipp fra vedfyring.