SNT vil skjerpe seg

Det siste året har Statens næringsmiddeltilsyn (SNT) gjort en rekke funn av sprøytegiftrester i mat som overstiger de tillatte grenseverdiene. Men analysene har tatt så lang tid at maten har blitt spist lenge før resultatene har kommet tilbake fra laboratoriene. Kontrollen har dermed framstått som nærmest meningsløse. Nå vil SNT skjerpe seg.

Tidsfristen for analysene er 15 dager, en frist som ikke har blitt overholdt. Nå vil SNT i første omgang kutte den generelle analysetiden ned til ti virkedager. Videre vil SNT lage en liste over spesielt problematiske vareslag, som bør ha særlig kort analysetid.

Det skal også bli tøffere for leverandører av varer som bryter med regelverket for sprøytegifter. SNT vil i samarbeid med Landbruksdepartementet og Landbrukstilsynet drøfte virkemidler og reaksjonsmåter ved regelbrudd, og skjerpe overvåkningen av grossistenes internkontroll.