Nyheter

Svært forurenset luft i Trondheim

Prognosen viser avtagende luftforurensing til kvelden, men økende til svært forurenset i morgen.

Publiseringsdato: 5. desember, 2000

Skrevet av: Sondre Grinna

Astmatikre og personer med alvorlige hjerte- og karsykdommer bør ikke oppholde seg utendørs i utsatte områder. Små barn bør ikke oppholde seg utendørs i lengre tid.

Luftkvaliteten i Trondheim er i dag (tirsdag) svært dårlig viser målinger som gjøres tilgjengelige via Vegvesenets nettsted. Måleapparatet ved Elgeseter gate har siste døgnet vist konsentrasjoner av partikler opp i 200ug/m3 som timesmiddel. Prognosene viser like dårlig luft onsdag.

Nettstedet anbefaler at astmatikre og personer med alvorlige hjerte- og luftveislidelser ikke bør oppholde seg utendørs i svært forurensede områder. Små barn bør unngå lengre opphold utendørs i svært forurensede områder. Forbigående slimhinneirritasjon og ubehag kan forekomme hos friske personer.

Også ved måleren plassert ved Rosendal kino har det vært verdier opp mot 100ug/m3 som timesmiddel. Det betyr astmatikre og og personer med alvorlige hjerte- og luftveislidelser bør unngå lengre opphold utendørs i dette området. Måleren i Løkkegata ved Ila er ute av drift.

Partikler er i dag den alvorligste luftforurensingen i by. Hvert år dør mellom 600 og 2300 normenn en for tidlig død (i gjennomsnitt tap av 7 leveår) i følge en rapport fra SFT.

Luftkvaliteten vil i følge nettstedets prognoser, bedres utover kvelden, men vil som sagt øke igjen i morgen. Nye prognoser legges ut fortløpende hos vegvesenet.