Nyheter

Sprøytegift brytes ikke ned i kompost

Publiseringsdato: 16. januar, 2001

Skrevet av: Marius Holm

Svenske forskere har funnet ut at sprøytegifter ikke brytes ned ved kompostering av matavfall fra husholdningene.

En undersøkelse utført på Sveriges lantbruksuniversitet viser at kompostert, kildesortert husholdningsavfall inneholder overraskende store mengder sprøytegift, melder det svenske magasinet Ny Teknik. Etter hele 15 måneder er enkelte stoffer ikke nedbrutt. Både forskerne som har utført undersøkelsen og Kemikalieinspeksjonen er svært overrasket over resultatet, fordi moderne sprøytegifter forventes å ha kort nedbrytningstid.


Øker over tid

For enkelte av stoffene, som stammer fra frukt og grønnsaksrester i avfallet, observeres det til og med økende konsentrasjoner over tid i nedbrytningen av komposten. Dette skyldes at øvrige komponenter i avfallet brytes ned raskere enn sprøytegiften. Mens det ikke finnes målbare mengder sprøytegift i det opprinnelige avfallet, dukker det opp målbare konsentrasjoner senere i nedbrytningsprosessen. Mye av giftrestene kommer trolig fra importert frukt og grønnsaker, fordi man blant annet funnet det ulovlige sprøytemiddelet DDT i komposten. Av sprøytegifter som er lovlige i Sverige, har man funnet tetradifon, som brukes mot skadeinsekter i grønnsaker og frukt, og metalaxyl, som brukes mot soppangrep på potet og løk.


Miljøgifter

Også miljøgiftene klorparafiner og PCB ble funnet i komposten. Forskerne er usikre på hvordan disse stoffene har havnet i matavfallet, men antar at det skyldes tilfeldig forurensning. Forskerne er usikre på om det er forsvarlig å benytte denne komposten til grønnsaksdyrking, men viser til at verdiene de har funnet ligger noe over grenseverdier for giftkonsentrasjoner i jord som benyttes i Nederland.