Nyheter

Sommer, sol og bakkenær ozon

Publiseringsdato: 2. mai, 2001

Skrevet av: Sondre Grinna

Fuglene kvitrer, solen skinner, piggdekkene legges bort og vedovnene kjøles av. Sesongen for dårlig luftkvalitet i de store byene er over. Sesongen for dårlig luftkvalitet på landet starter.

I vinter døde anslagsvis mellom 600 og 2400 mennesker en for tidlig død på grunn av dårlig luftkvalitet i byene. Røflig 1,5 million timeverk gikk tapt og sykehusene ble belastet omtrent 8000 liggedøgn. Samfunnskostnaden var sannsynligvis et sted mellom 3 og 28 milliarder kroner.

Nå er sommeren er i ferd med å etablere seg i lavlandet. De som enda kjører med piggdekk legger disse bort for vinteren, og man rengjør vedovnene etter vinterens bruk. Dette gjør at luftkvaliteten bedres og varslingsrutinene kan avsluttes for sesongen.

Sommeren er imidlertid sesong for en ny forurensing som forekommer i større grad i bygdene enn i byene; bakkenær ozon. Til tross for sin navnelikhet med ozonlaget, har ikke disse to problemene noen koblig. Bakkenær ozon er en gass som dannes av noen forurensende stoffer under påvirkning av sollys. Gassen gir helseskader og skader på vegetasjon.

Hvert år er det flere dager hvor grenseverdiene overskrides. På disse dagene bør personer med luftveislidelser begrense fysisk aktivitet utendørs. Personer uten slike lidelser bør begrense hard fysisk aktivitet over lang tid ved vedvarende høye konsentrasjoner.

NILU overvåker ozonkonsentrasjonene i Norge og har en nettside med direkte kobling til målestasjoner rundt i Norge. Dersom du ønsker å følge med på resultatene fra en målestasjon i nærheten av der du bor, kan du følge linken nedenfor. De andre linkene gir mer kunnskap om problemene.