Nyheter

Svovelfattig diesel garanteres

Med svovelfattig diesel kan partikkelfilter monteres

Publiseringsdato: 15. juni, 2001

Skrevet av: Sondre Grinna

Etter 1.juli garanterer oljeselskapene at det skal være svovelfattig diesel på de fleste bensinstasjonene. Fra samme dato øker Stortinget avgiftsfordeler for denne type diesel. Lavt svovelinnhold gjør det mulig å ta i bruk filter som fjerner 80-90% av de skadelige partiklene fra eksosen.

Produktet har et svovelinnhold på 50 ppm (parts per million) eller 0,005 %, og bærer betegnelsen ad50. Normal diesel har 350ppm.

På grunn av manglende tankkapasitet og andre tekniske forhold har det ikke vært rom for en slik omfattende svovelgaranti før nå, skriver bensinforhanderenes interesseorganisasjon NP (norsk petroliumsinstitutt) på sine web-sider. Satsningen fra oljebransjen skyldes press fra miljøpolitisk hold.

Svovelfattig diesel skal legges inn på egne tanker på hovedanleggene for autodiesel. Disse hovedanleggene utgjør minst 80% av autodieselmarkedet. Pumper som ikke har ad50, merkes tydelig.

Faller utenfor
Bensinstasjoner som ikke får svovelgaranti ligger i distrikter som krever betydelige transportkostnader og i områder med kalde perioder som gjør det nødvendig å levere drivstoff med ekstra kuldeegenskaper. Slik diesel har et høyere svovelinnhold enn 50 ppm, men under 350 ppm.

Avgiftsgaranti?
Stortinget har vedtatt at avgiftsfordelen skal øke fra 26 til 32 øre per liter. Neste høst innfører Tyskland, Østerrike, Nederland og Belgia også avgiftsfordel for ad50. Markedet kan endre seg raskt. Forutsetninger for at oljebransjen skal garantere leveranser av ad50 i større omfang enn 80% av bensinstasjonene, er at avgiftsfordelen må gi tilstrekkelig dekning av oljebransjens økte kostnader.

Ved eventuell større dekning ber bransjen om garanti for at avgiftsfordelen til en hver tid vil være tilstrekkelig stort til at det ikke blir lønnsomt å levere ad350 i stedet for ad50.

For oljebransjen ville det vært en fordel at Finansdepartementet får fullmakt av Stortinget til å regulere avgiftsfordelen etter behov.

Partikkelrensing
Diesel med så lavt svovelinnhold er en forutsetning for å kunne dra nytte av partikkelfiltre som fjerner 80-90 % av partiklene av uforbrent olje. Store kostnader gjør at filterene foreløpig er mest aktuelle på tyngre kjøretøy. Transportøkonomisk Institutt (TØI) har vist at partikkelfilter er samfunnsøkonomisk lønnsomt for busser og større lastebiler. SFT mener partikler er den alvorligste lokale forurensingen.

Viktig hinder fjernet
Bellona er glad for at vi nå har fått på plass en dieseltype som gjør det mulig å ta i bruk partikkelfiltre. Dette gjør det mulig for transportinnkjøpere å stille krav til sine leverandører. En stor kjøper av transporttjenester er offentlig sektor. Dersom disse systematisk stiller krav til miljøegenskapene hos sine leverandører (gods- og kollektivtransport), vil dette kunne være det som skal til for å få ettermontert slikt utstyr i stor skala. Nå har de endelig muligheten.