Nyheter

Osloluften er mye til svært forurenset i dag

Publiseringsdato: 16. november, 2001

Skrevet av: Sondre Grinna

I dag, fredag, er inneholder Osloluften så høye konsentrasjoner av svevestøv at asmatikre og personer med alvorlige hjerte- eller luftveislidelser bør ta forhåndsregler.

Det finnes tilgjenglige data fra målestasjonene på Furuset, Løren, Kirkeveien, Manglerud og Nordahl Brunsgate.

Stasjonene på Furuset, Løren og Kirkevn viser svært forurenset luft. Asmatikre og personer med alvorlige hjerte- eller luftveislidelser, bør ikke oppholde seg i svært forurensede områder. Forbigående slimhinneirritasjon og ubehag kan forekomme hos friske personer.

Stasjonene på Manglerud og Nordahl Brunsgate viser mye forurenset luft. Asmatikre og personer med alvorlige hjerte- eller luftveislidelser bør unngå lengre opphold utendørs i mye forurensede områder.

For mer informasjon, følg linken nedenfor. Det tas forbehold om at målingene ikke er kvalitetssikret.

I disse dager er det ute på høring et regelverk som vil sikre bedre byluft i 2010. Regelverket vil, dersom det vedtas, også sette krav til byluften før dette.