Nyheter

Svært dårlig luftkvalitet – i år igjen

Publiseringsdato: 15. november, 2001

Skrevet av: Sondre Grinna

Like sikkert som at vannpyttene begynner å fryse, stiger konsentrasjonen av forurensing når vinteren nærmer seg. Denne artikkelen gir deg noen råd om hva du kan gjøre på egenhånd for å begrense forurensingen.

Denne uken har luften i Oslo vært delvis svært forurenset. Tidligere denne høsten har luftkvaliteten vært dårlig i Trondheim og Stavanger. Det er store muligheter for å redusere denne plagen. Det finnes gode piggfrie dekk og de blir stadig bedre, det finnes nye, rentbrennende vedovner og renseutstyr til gamle vedovner er under utvikling. Videre slipper nyere biler ut mye mindre forurensing enn de gamle, og det finns renseteknologi til for eksempel de gamle bussene og lastebilene. Men før noen koordinerer disse tiltakene, er luftkvaliteten avhengig av at alle innbyggerne prøver å begrense sin forurensing. Dette kan du gjøre:

  • Kjør piggfritt. Piggdekk har en stor del av skylden for den dårlige luftkvaliteten, og å kjøre piggfritt er det enkleste og trolig mest effektive tiltaket man kan gjøre.
  • Begrens bilbruken mest mulig. Velg helst å sykle, gå, ta tog, t-bane eller trikk. Buss er også et godt alternativ. Dette er særlig viktig for de med bensinbiler eldre enn 1990-modell og for de som har dieselbiler. I tillegg til at man ikke slipper ut eksos, vil redusert bilkjøring bidra til redusert støvoppvirvling, uansett hvilken bil man har.
  • Unngå å fyre med ved. Vedfyring gir et stort bidrag til den dårlige luftkvaliteten. Dersom du må fyre, skift ut ovnen til en rentbrennende ovn, og for all del; fyr riktig.