Nyheter

Gir eksos astma?

Publiseringsdato: 20. februar, 2002

Skrevet av: Sondre Grinna

Flere norske aviser refererer en undersøkelse fra California som viser en sammenheng mellom dårlig luftkvalitet og utvikling av astma. Imidlertid er det usikkert om resultatene er overførbare til Norge

følge Reuters påstår forskerne i California å ha funnet at barn som trener sport i områder med dårlig byluft, har en tre til fire ganger så høy sannsynlighet for å utvikle astma som andre barn. Spørsmålet er om resultatene som er funnet i California kan overføres til Norge.

I studien som ble publisert i the Lancet medical journal, har man fulgt 3500 barn i alderen 9 til 16 år som i utgangspunktet ikke hadde astma. Etter 5 år hadde 265 barn utviklet astma i følge Reuters. Barn som drev sport var overrepresentert.

Forskerne spurte barna hvilken sport de drev og delte områdene de bodde inn i to forurensingskategorier. I høyforurensede områder økte sannsynligheten for å utvikle astma med antall sportsgrener barna trenet.

Er undersøkelsen overførbar til Norge? I følge Reuters har man hele tiden referert til ozon som forurensingsparameteren man har vurdert. I Norge dannes det lite ozon fordi vi har lav solinnstråling. Ozonet som måles i Norge kommer i stor grad drivende fra sydligere land i Europa. I tillegg brytes ozonet i norske byer ned av NO-gass (prosessen gir skadelig NO2-gass men det er en annen historie). I California er det mye solinnstråling og derved høye konsentrasjoner av bakkenært ozon.

Vi må trolig enda leve en stund i usikkerhet for om dårlig byluft kan fremkalle astma. Hva vi imidlertid mener å vite er at forurenset luft vil fremkalle hyppigere og mer intense astmaanfall. Spørsmålet om resultatene er overførbare eller ikke, er derfor ikke av avgjørende betydning; alarmklokkene står allerede å kimer.

Imidlertid må ikke foreldre nå nekte barna sine å trene; inaktivitet og fedme også kan føre til astma og andre helseeffekter. Man bør heller følge med på forurensingsvarslene som gis for de største byene i Norge. Disse finner man i aviser eller på internett