Nyheter

Gir eksos astma?

Publiseringsdato: 20. februar, 2002

Flere norske aviser refererer en undersøkelse fra California som viser en sammenheng mellom dårlig luftkvalitet og utvikling av astma. Imidlertid er det usikkert om resultatene er overførbare til Norge.

I følge Reuters påstår forskerne i California å ha funnet at barn som trener sport i områder med dårlig byluft, har en tre til fire ganger så høy sannsynlighet for å utvikle astma som andre barn. Spørsmålet er om resultatene som er funnet i California kan overføres til Norge.

I studien som ble publisert i the Lancet medical journal, har man fulgt 3500 barn i alderen 9 til 16 år som i utgangspunktet ikke hadde astma. Etter 5 år hadde 265 barn utviklet astma i følge Reuters. Barn som drev sport var overrepresentert.

Forskerne spurte barna hvilken sport de drev og delte områdene de bodde inn i to forurensingskategorier. I høyforurensede områder økte sannsynligheten for å utvikle astma med antall sportsgrener barna trenet.

Er undersøkelsen overførbar til Norge? I følge Reuters har man hele tiden referert til ozon som forurensingsparameteren man har vurdert. I Norge dannes det lite ozon fordi vi har lav solinnstråling. Ozonet som måles i Norge kommer i stor grad drivende fra sydligere land i Europa. I tillegg brytes ozonet i norske byer ned av NO-gass (prosessen gir skadelig NO2-gass men det er en annen historie). I California er det mye solinnstråling og derved høye konsentrasjoner av bakkenært ozon.

Vi må trolig enda leve en stund i usikkerhet for om dårlig byluft kan fremkalle astma. Hva vi imidlertid mener å vite er at forurenset luft vil fremkalle hyppigere og mer intense astmaanfall. Spørsmålet om resultatene er overførbare eller ikke, er derfor ikke av avgjørende betydning; alarmklokkene står allerede å kimer.

Imidlertid må ikke foreldre nå nekte barna sine å trene; inaktivitet og fedme også kan føre til astma og andre helseeffekter. Man bør heller følge med på forurensingsvarslene som gis for de største byene i Norge. Disse finner man i aviser eller på internett