Nyheter

Svovelfritt drivstoff fra 2005

Publiseringsdato: 20. februar, 2002

Skrevet av: Sondre Grinna

EU-kommisjonen har foreslått å påby medlemslandene å innføre "svovelfritt" drivstoff fra 2005. Dette betyr renere luft.

Bellona beskrev i sin rapport «Transport og luftutslipp» som ble utgitt i 2001, at drivstoffkvalitet var et av de enkleste tiltakene i forhold til å redusere utslippene av partikler og NOx. Nå har EU-kommisjonen utarbeidet et forslag til regelverk som ser ut til å nettopp gjøre dette.


EU ønsker at bensin og diesel med mindre enn 10 ppm svovel skal være tilgjengelig over hele Europa fra 1. januar 2005. Noen år senere skal drivstoff med høyere svovelinnhold enn dette forbys.


Det er estimert at dette vil redusere partikkelutslippene (PM10) med 5% fra eksisterende kjøretøy. Men først og fremst er denne drivstoffkvaliteten nødvendig for kunne ta i bruk nye typer filtre, katalysatorer og motorteknologi.


CO2-utslippene fra nye biler vil kunne reduseres 2-3%, mens eldre biler ikke vil få denne effekten. Deler av denne effekten spises opp av høyere utslipp under produksjosprosessen.


Norske myndigheter har tidligere med hell styrt salget mot svovelfattige dieseltyper ved hjelp av små avgiftsforskjeller. Dette virkemidlet kan igjen tas i bruk for å sørge for å få maksimal virkning for byluften fra 2005. Baksiden av medaljen er høyere utslipp av CO2 en periode. Hvor store disse utslippene vil være, er noe usikkert.


Kilde: SFT: Følgebrev til høringsdokument om Com (2001) 341 final.