Nyheter

Program for Bellona-konferansen 3. juni 2003

Publiseringsdato: 26. mai, 2003

Program for dagen og kvelden

Kl. 10.30 Åpning ved Frederic Hauge
Del 1:


Visjoner til FN-kommisjonen om bærekraftig utvikling

Børge Brende, Miljøvernminister & Leder i FNs Kommisjon for bærekraftig utvikling (CSD)
Bellonas energiarbeid – fra visjon til virkelighet og kommersialisering

Beate Kristiansen, Fagmedarbeider i Bellona


Egil Holte, Rådgiver i Bellona


Sondre Grinna, Fagmedarbeider i Bellona
Kl. 12.30-13.30 Lunsj
Del 2:


Havbruk – status og utfordringer

Bellonas rapport om oppdrett

Marius Holm, Fagmedarbeider i Bellona
Olje og gassutvinning i Lofoten og Barentshavet?

Demokratisk forfall!

Christine Karlsen, Fagmedarbeider i Bellona
Kl. 14.40- 15.00 Pause
Del 3:


Sellafield – Britisk arroganse og lokalt pågangsmot

Atomsuppe

Nils Bøhmer/Erik Martiniussen, Fagmedarbeidere i Bellona


Lokalt samarbeid med Lofoten mot Sellafield,

Per Kaare Holdal, Lofoten mot Sellafield
Bellonas Miljøpatrulje – Det lokale miljøengasjementet lever

Bullaren – dømt i Sverige for å redde norsk fisk

Steinar Torp, Leder i Arbeidernes Jeger og fiskerforening, Halden


Forurensede sedimenter – utfordringer og erfaringer

Marius Dalen, Fagmedarbeider i Bellona


Vi gleder oss til lokalvalget!

Olaf Brastad, Styreleder & Frederic Hauge
Kl. 16.30 Slutt
Etter konferanseslutt trekker vi ned til Bellonas hovedkontor i Nordre gate 2, hvor det vil bli lett servering frem til middagen.


Middag og fest finner sted i Fabrikken, Nedre gate 7, kl. 19.00.