Nyheter

Bellona-konferansen 2003 pågår

Publiseringsdato: 3. juni, 2003

Årets Bellona-konferanse vil gå av stabelen 3. juni og er møteplassen for de som vil og kan være med på å løse miljøutfordringene.

I opportunismens og symbolenes tidsalder er det viktig å ha en arena hvor ikke bretting av melkekartonger, men de tunge utfordringene står i fokus. Konferansen 3. juni 2003 er lagt til Parkteateret, Olaf Ryes plass 11 på Grünerløkka med start kl. 10.30 – på kvelden inviterer vi til middag og fest på Fabrikken, Nedre gate 7.

Konferansen i år dekker bredt. Fra Miljøvernminister Børge Brende sine visjoner som nyutnevnt leder for FN-kommisjonen om bærekraftig utvikling, til Bellonas planer i forbindelse med lokalvalget.

Les det komplette programmet nederst på siden.

Miljøriktig produksjon av energi og mat
I mer enn 10 år har Bellona jobbet med helhetlige energiløsninger. Vår visjon er på vei til å kommersialiseres, og nå må vi legge en nasjonal strategi for forurensningsfri kraftproduksjon.

Miljøriktig produksjon av energi og mat er to hovedsatsingsområder for Bellona. Norge har, med vår lange kystlinje, et enormt potensiale for ren matproduksjon basert på biomasse fra havet. Dette potensialet trues av forurensning, og Bellona har gjort til en hovedsak å beskytte disse ressursene mot trusler fra forurensning.

Havbruk er på verdensbasis den raskest voksende matproduksjonen. Vi har gjennom tre år bygget opp kompetanse og faktagrunnlaget, og på konferansen i år presenterer vi Bellonas rapport om havbruk.

Kampen mot Sellafield
Kampen mot petroleumsvirksomhet i Lofoten og Barentshavet vil fortsette med uforminsket styrke, det viktigste slaget vil stå til høsten når Regjeringen legger frem konsekvensutredningen av oljevirksomhet i området. Det faglige innholdet i utredningen er ikke godt nok og den mangelfulle demokratiske prosessen er skremmende.

Utslippene av Technetium-99 fra Sellafield må stanses. Bellona har dokumentert at det er fullt mulig å stoppe utslippene i 12 måneder for å gjøre nærmere undersøkelser av mulig renseteknologi, uten at dette får noen sikkerhetsmessige konsekvenser.

Vi går mot lokalvalg til høsten, i den forbindelse vil Bellona gjøre sitt for å holde demokratiet levende. Bellonas Miljøpatrulje vil i år gjøre miljø til en hovedsak i lokalvalget.

Meld deg på
Bellonas årlige konferanse er en møteplass for de sentrale aktørene i miljødebatten. Her får du argumentene og informasjonen, i tillegg pleier vi å ha det riktig gøy.

Det er fremdeles mulig å melde seg på ved å sende en e-post til konferanse@bellona.no eller en fax til 22 38 38 62. Du kan også ringe oss på 23 23 46 00 for flere opplysninger.