Nyheter

Høye utslipp av svevestøv

Publiseringsdato: 28. august, 2003

Skrevet av: Gunnar Grini

En ny rapport fra Statistisk Sentralbyrå slår fast at utslippene av svevestøv i Norge er 25 prosent høyere enn antatt. Årsaken til økninger er at viktige utslippskilder som prosessutslipp fra industrien, bygg- og anleggsvirksomhet og bremsekloss og dekkslitasje tidligere ikke har vært med i beregningsgrunnlaget.

Ny SSB-rapport:

Utslipp fra vedfyring er den desidert største utslippskilden av svevestøv, og utgjør over 60 prosent av de totale utslippene. Prosessutlipp fra industrien utgjør cirka 17 prosent, mens 11 prosent av svevestøvet kommer fra veitrafikk. Totalt i Norge ble det sluppet ut hele 64440 tonn svevestøv i 2001.

I en SSB-rapport fra 2000, hevder forskningsleder Knut Einar Rosendahl av svevestøv fremskynder melom 500 og 2000 dødsfall årlig, og at hver og en av oss mister sju års levetid på grunn av svevestøvet. Bare i Oslo regnes det med at utslipp av svevestøv fremskynder mellom 330 og 600 sykdomstilfeller. Det bør derfor sees på som alvorlig og bekymringsverdig når de nye beregningene viser at mengden svevestøv er 25 prosent høyere enn tidligere antatt.